Noord-Holland Noord krijgt een rijksbijdrage van € 32,5 miljoen

Het geld gaat onder andere naar projecten om de regio aantrekkelijk te houden voor wonen en werken.

Kabinet stelt 22 miljoen beschikbaar om winkelgebieden aantrekkelijker te maken

Fractievoorzitter Tjeu Berlijn van Hart voor Medemblik is dit ook ten horen gekomen en vraagt het college of ook de gemeente Medemblik hier aanspraak op kan maken

Miljoenen euro’s subsidie om platteland in West-Friesland te versterken

De subsidie komt voort uit onderdeel LEADER van het Nationaal Strategisch Plan 2023-2027 voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Miljoenen verlies Het Grootslag, huizen zijn minder waard geworden

Een lichtpuntje is de sloop van een aantal woningen aan de Simon Koopmanstraat in Wervershoof.

35 miljoen voor Integraal Huisvestingsplan Onderwijs gemeente Medemblik

Dit plan is ontwikkeld samen met de schoolbesturen van SKO West-Friesland, Stichting Kopwerk, Stichting Allure en Stichting Openbaar Onderwijs Present.

Medemblik pompt miljoenen in vervanging stokoude schoolgebouwen, sommige dateren nog uit de jaren ’30

Zo is de huidige Jozefschool in Medemblik al 44 jaar oud

Slimme glastuinbouwbedrijven verdienen miljoenen door de hoge gasprijzen

Er zijn mensen in korte tijd miljonair geworden

Sociaal Domein kostte Medemblik in 2021 bijna 45 miljoen euro

MEDEMBLIK – De lasten van gemeente Medemblik met betrekking tot het sociaal domein inclusief inzet medewerkers bedragen over 2021 circa € 44,9 miljoen. Dat blijkt uit het accountantsverslag over de…

15 miljoen euro voor betere fietspaden en veiligere wegen Noord-Holland

WEST-FRIESLAND – Noord-Holland levert in 2022 een bijdrage van ruim € 15,7 miljoen aan verschillende lokale verkeersprojecten die zorgen voor betere fietspaden en veiligere wegen. Ook gaat de provincie gemeenten…

Miljoenen extra voor Medemblik als zij meer dan 205 woningen per jaar laten bouwen

MEDEMBLIK – De gemeente Medemblik kan jaarlijks 4.463.210 miljoen euro uit het Gemeentefonds krijgen als zij jaarlijks mee dan 205 nieuwbouw woningen laten bouwen. En daar zit dan direct het…