Miljoenen euro’s subsidie om platteland in West-Friesland te versterken

WEST-FRIESLAND – In de Kop van Noord-Holland en in Westfriesland hebben ondernemers, maatschappelijke partijen, inwoners en overheden een eigen gebiedsplan opgesteld. In deze gebiedsplannen is uitgewerkt op welke manier zij de economie en de leefbaarheid van het platteland in hun regio willen versterken. Deze initiatieven ontvangen elk € 3,93 miljoen om de doelen uit het plan te realiseren. 

Plan Westfriesland 

In Westfriesland willen de initiatiefnemers de kernen aantrekkelijk maken door te zorgen voor goede maatschappelijke voorzieningen, zoals buurthuizen en buurttuinen. Ze willen initiatieven ondersteunen die de authenticiteit van de regio onderstrepen en een omslag naar kringlooplandbouw mogelijk maken. Ze besteden daarnaast extra aandacht aan innovatie door ‘zaaigeld’ beschikbaar te stellen voor haalbaarheidsonderzoeken voor innovatieve ideeën.

De subsidie 

De subsidie komt voort uit onderdeel LEADER van het Nationaal Strategisch Plan 2023-2027 voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (NSP-GLB) dat gericht is op landbouw- en plattelandsontwikkeling. De subsidie bestaat uit € 2,1 miljoen euro Europees geld, € 1 miljoen euro van de provincie Noord-Holland en de gemeenten dragen € 0,8 miljoen euro bij.