35 miljoen voor Integraal Huisvestingsplan Onderwijs gemeente Medemblik

MEDEMBLIK – Onlangs is door de gemeenteraad van Medemblik het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) vastgesteld. Dit plan is ontwikkeld samen met de schoolbesturen van SKO West-Friesland, Stichting Kopwerk, Stichting Allure en Stichting Openbaar Onderwijs Present. Het geeft richting aan de uitvoering van de (ver)nieuwbouw en/of renovatie van schoolgebouwen, waarvoor de komende zestien jaar ruim 35 miljoen euro wordt uitgetrokken.

Afgelopen maandag 16 januari vond in de Maria-Bernadette school de symbolische overdracht plaats van het totale investeringsbedrag aan de scholen. In het plan wordt gestart met het scholenproject in de kern Medemblik. De schoolbesturen die hierbij betrokken zijn (Stichting Allure en SKO West-Friesland) namen de cheque in ontvangst namens de vier schoolbesturen.

De totstandkoming van het IHP is geen makkelijk proces geweest. Daarom is wethouder Gerben Gringhuis extra blij met het resultaat. “De schoolbesturen en wij als gemeente hebben hard gewerkt en onze verantwoordelijkheden gepakt. We hebben constructieve gesprekken gevoerd en van beide kanten is water bij de wijn gedaan. Ik ben ontzettend trots dat we er in die gezamenlijkheid in geslaagd zijn om een toekomstbestendig plan op te stellen waar alle partijen achter staan”, aldus wethouder Gringhuis.

Voor de schoolbesturen is de symbolische overhandiging een belangrijke mijlpaal. ”De noodzaak was al lang duidelijk en we hebben er samen met de gemeente veel energie in gestoken om tot dit resultaat te komen. Er is nu draagvlak, wederzijds vertrouwen en we gaan ervoor. Wij doen ons werk elke dag voor al die kinderen die naar school gaan en voor ons personeel. Hiermee kunnen we dit werk alleen maar verbeteren”, geeft Leo Wijker (voorzitter College van Bestuur SKO West-Friesland) namens de schoolbesturen aan.

De doelstelling van het IHP is voorzien in een realistisch toekomstperspectief dat ruimte biedt voor de realisatie van onderwijshuisvestingsprojecten, maar ook mogelijkheden om te anticiperen op veranderende omstandigheden. Daarin hebben de gemeente en de schoolbesturen ook afgesproken dat zij zich er samen hard voor maken om alle schoolgebouwen (van grote scholen tot de kleinste scholen binnen de gemeente) op een toekomstbestendig niveau te krijgen.

Het IHP geeft een beeld van de omvang, kwaliteit, planning en te verwachten investeringen ten aanzien van de schoolgebouwen in de gemeente. Het IHP is opgesteld voor de periode 2022-2038 en het is de bedoeling dat er iedere vier jaar een actualisatie wordt gemaakt, waarvan de eerstvolgende in 2024 zal plaatsvinden.

Eén gedachte over “35 miljoen voor Integraal Huisvestingsplan Onderwijs gemeente Medemblik

  1. Hier wel poen voor maar voor de zeehoek niet, wat is het toch een door en door rotte gemeente .

Reacties zijn gesloten.