Noord-Holland Noord krijgt een rijksbijdrage van € 32,5 miljoen

REGIO – De bijdrage van €32,5 miljoen voor Noord-Holland Nood is het hoogste bedrag dat in deze reeks van Regio Deals wordt toegekend. Het geld gaat onder andere naar projecten om de regio aantrekkelijk te houden voor wonen en werken.

In Regio Deals werken Rijksoverheid en regio’s samen om de kwaliteit van leven, wonen en werken van inwoners en ondernemers te verhogen. Juist op de plekken die een extra impuls goed kunnen gebruiken. Het kabinet had voor deze tranche van Regio Deals in totaal € 384 miljoen beschikbaar gesteld. 

Samen Noord-Holland Noord versterken

Vanuit de regio Noord-Holland Noord hebben de 17 gemeenten, ondernemers en onderwijs in de regio eind vorig jaar onder de titel ‘Samen Noord-Holland Noord versterken’ gezamenlijk een voorstel ingediend voor een Regio Deal. Het voorstel zet onder andere in op het verbeteren van de bereikbaarheid in de regio, het vinden van oplossingen voor netcongestie en versterking van de arbeidsmarkt. Ook de instandhouding van voorzieningen is belangrijk.

De uitgewerkte plannen van de regio moeten voor de zomervakantie bij het Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties liggen. Daarna zullen deze van 2025 tot en met 2028 worden uitgevoerd.

Foto: Westfriese Bedrijven Groep