Bekendmaking: Kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning voor ontwikkelen van achttien woningen, Perenlaan in Zwaagdijk-West

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure. Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit.

Bekendmaking: Besluit aanvraag evenementen vergunning voor het houden van de Oldtimerdag Medemblik op 21 juli 2024 in het centrum van Medemblik

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage op het gemeentehuis aan de Dick Ketlaan 21 in Wognum.

Kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning voor renoveren van een bedrijfsverzamelgebouw, Nijverheidsweg 17 in Medemblik

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure. Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit.

Besluit aanvraag evenementenvergunning voor het houden van Zwaagdijk-Oost Race Demo op 27 en 28 juli 2024, Bloemenmarkt, Fruitmarkt, Graanmarkt, Korenmarkt, Tulpenmarkt en Zaadmarkt in Zwaagdijk-Oost

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage op het gemeentehuis aan de Dick Ketlaan 21 in Wognum.

Besluit aanvraag evenementenvergunning voor houden van kermisevent Super Sunday op 16 juni 2024, Wijzend 28 in Nibbixwoud

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage op het gemeentehuis aan de Dick Ketlaan 21 in Wognum.

Kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning voor tijdelijke huisvesting van buitenlandse werknemers, nabij Cornelis Kuinweg 29 in Andijk

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure. Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit.

Kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning voor plaatsen van een mantelzorgwoning, Knokkel 24 in Andijk

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure. Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit.

Besluit aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een container t.b.v. een stationaire tankvoorziening op het perceel nabij Vooroever 1 in Medemblik (reguliere voorbereidingsprocedure)

Binnen 6 weken na datum van verzending kan door belanghebbenden een bezwaarschrift worden ingediend bij burgemeester en wethouders

Besluit aanvraag evenementen vergunning voor het houden van United 4 op 07-09-2024 en 08-09-2024 , Vooroever 1 in Medemblik

Binnen 6 weken na datum van verzending kan door belanghebbenden een bezwaarschrift worden ingediend bij burgemeester en wethouders

Kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning voor slopen van zes woningen inclusief opstallen binnen beschermd dorpsgezicht, Rositastraat 4 t/m 8a in Twisk

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure. Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit. Dit gebeurt over het algemeen binnen acht weken na ontvangst van…

Aanvraag omgevingsvergunning voor winterverblijf vleermuizen in Andijk

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure. Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit.