Kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning voor wijzigen van een eerder afgegeven omgevingsvergunning voor het bouwen van 19 naar 17 appartementen, Middenweg 62 in Andijk

ANDIJK – Op 16 juli 2024 heeft de gemeente een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning voor het wijzigen van een eerder afgegeven omgevingsvergunning voor het bouwen van 19 naar 17…

Besluit aanvraag evenementenvergunning voor het houden van kermis en lappendag Medemblik

MEDEMBLIK – De gemeente heeft op 16 juli 2024 een besluit genomen op de aanvraag met zaaknummer Z2024-00001359 voor een evenementenvergunning voor het houden van een evenement op locatie Walesteeg…

Aanvraag vergunning voor Bed & Breakfast Benningbroek

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure. Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit.

Aanvraag vergunning vervangen dak Theehuis Medemblik

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure. Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit.

Aanvraag vergunning kappen esdoorn Hauwert

Op 2 juli 2024 heeft de gemeente een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning voor het kappen van een esdoorn (Acer) op het perceel Tuinstraat nabij 1 in Hauwert. De aanvraag…

Medemblik verleent vergunning sloop 6 woningen Twisk

Het besluit en de bijbehorende stukken kunt u tot en met 14 augustus 2024 inzien in het gemeentehuis aan de Dick Ketlaan 21 in Wognum.

Aanvraag vergunning aanleg padel- en tennisbanen Andijk

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure. Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit.

Aanvraag vergunning voor uitbreiding Jozefschool Medemblik

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure. Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit.

Besluit aanvraag evenementen vergunning voor het houden van Twisk Outdoor 2024 op 26 juli 2024, Dorpsweg 91 in Twisk

Binnen 6 weken na datum van verzending kan door belanghebbenden een bezwaarschrift worden ingediend bij burgemeester en wethouders

Kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning voor plaatsen van een mantelzorgwoning, Knokkel 24 in Andijk

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure. Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit.

Medemblik verleent vergunning voor  “kermisevent Sensation White 2024” Zwaagdijk-Oost

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage op het gemeentehuis aan de Dick Ketlaan 21 in Wognum.