Provincie trekt de knip om woningbouw te versnellen

MEDEMBLIK – In 2023 en 2024 stellen het Rijk en de provincie Noord-Holland via de Flexibele Schil-regeling in totaal € 11,4 miljoen beschikbaar aan gemeenten. Deze regeling is voor de inhuur van extra personeel voor woningbouwprojecten vanaf 250 woningen. Via de regeling wordt 50% van de kosten van gemeenten gedekt. Eind 2023 werd er € 7 miljoen toegezegd, daar is nu € 4,4 miljoen aan toegevoegd. Het Rijk draagt in deze subsidieregeling totaal € 8 miljoen bij, de provincie Noord-Holland € 3,3 miljoen.

Op de foto: Medemblik krijgt nieuwe woonwijk, ‘Molenblik’

Lees ook: Regionale afstemming woningbouwplannen Westfriesland 2024

Veel vraag

Door personeelstekort bij gemeenten loopt de uitvoering van woningbouwplannen regelmatig vertraging op. Uit het aantal en de omvang van de subsidieaanvragen die tot dusver zijn gedaan, blijkt dat veel gemeenten dankbaar gebruik maken van de regeling. Bij de provincie is bekend dat er voor ongeveer € 7,1 miljoen aan subsidieaanvragen in de pijplijn zit. De verwachting is dat een groot deel van deze aanvragen ook zal worden goedgekeurd. De € 4,4 miljoen die nu wordt toegevoegd, is dan ook noodzakelijk om gemeenten te blijven helpen om de woningbouw te versnellen. 

Evaluatie regeling

Om ervoor te zorgen dat de Flexibele Schil-regeling zo efficiënt mogelijk wordt ingezet, heeft er een evaluatie plaatsgevonden. Uit deze evaluatie is gebleken dat de betaalbaarheidseis moet worden aangepast. Voorheen moest bijvoorbeeld elk individueel woningbouwproject aan de eis van 2/3 betaalbaar en 30% sociale huur voldoen. Nu kunnen projecten die daar niet aan voldoen ook subsidie ontvangen, zolang de gemeente kan toelichten dat zij over het totale woningbouwprogramma wel aan de betaalbaarheidsdoelstellingen uit de Woondeals voldoen.

Lees ook: Medemblik introduceert nieuwe woningbouwcategorie, ‘goedkope koop’

Regeling kleinere woningbouwprojecten

Ook voor woningbouwprojecten tot 250 woningen is subsidieaanvraag mogelijk voor de inhuur van extra personeel. Kijk voor meer informatie over de 2 regelingen op Voldoende woningen.

Reageer op dit bericht