Kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning voor kappen van zes winterlindes (Tilia cordata), nabij Zwaagdijk 354A in Zwaagdijk-West

Tegen een ontvangen aanvraag kunt u geen bezwaar indienen.

Kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning voor kappen van een es, nabij Vlaarkom 6 in Abbekerk

Tegen een ontvangen aanvraag kunt u geen bezwaar indienen.

Kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning voor kappen van een esdoorn (Acer), vóór Helmbloem 1 in Abbekerk

Tegen een ontvangen aanvraag kunt u geen bezwaar indienen.

Ontwerpbesluit aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van 10 woningen op het perceel Oosteinde 7 in Opperdoes

Het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken kunt u vanaf 14 maart 2024 voor zes weken inzien in het gemeentehuis aan de Dick Ketlaan 21 in Wognum.

Besluit aanvraag omgevingsvergunning voor het kappen van 4 essen (Fraxinus excelsior) (met herplantplicht) 

Binnen 6 weken na datum van verzending kan door belanghebbenden een bezwaarschrift worden ingediend bij burgemeester en wethouders, Postbus 45, 1687 ZG Wognum.

Kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning voor kappen van een es, voor Oosterweg 6 in Andijk

Tegen een ontvangen aanvraag kunt u geen bezwaar indienen.

Aanvraag omgevingsvergunning voor aanleggen van een middenspanningstracé, nabij Gedeputeerde Laanweg/Driehuizen in Andijk

Tegen een ontvangen aanvraag kunt u geen bezwaar indienen.

Besluit aanvraag omgevingsvergunning voor het kappen van twee essen langs de Bolzijl nabij Brakeweg 71 in Medemblik (reguliere voorbereidingsprocedure)

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage op het gemeentehuis aan de Dick Ketlaan 21 in Wognum.

Kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning voor kappen van 4 essen, nabij Kagerdijk 49, Parallelweg nabij Golfbaan de Vlietlanden en Parallelweg nabij rotonde Vok Koomenweg/Markerwaardweg in Wervershoof

Tegen een ontvangen aanvraag kunt u geen bezwaar indienen.

Aanvraag omgevingsvergunning voor kappen van vier Hollandse Lindes, nabij Zuiderpad 15 t/m 18 in Opperdoes

Op 16 februari 2024 heeft de gemeente een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning voor het kappen van vier Hollandse Lindes (Tillia europaea) op het perceel nabij Zuiderpad 15 t/m 18…

Besluit aanvraag omgevingsvergunning kappen sierpeer met herplantplicht Langeland Midwoud

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage op het gemeentehuis aan de Dick Ketlaan 21 in Wognum. Dit kan alleen op afspraak.