Besluit aanvraag omgevingsvergunning voor het kappen van twee essen met herplantplicht op het perceel nabij Tolweg 22 in Zwaagdijk-Oost

Binnen 6 weken na datum van verzending kan door belanghebbenden een bezwaarschrift worden ingediend bij burgemeester en wethouders, Postbus 45, 1687 ZG Wognum

Besluit aanvraag omgevingsvergunning voor het kappen van een populier met herplantplicht op het perceel nabij Oostersingel 62 in Medemblik

Binnen 6 weken na datum van verzending kan door belanghebbenden een bezwaarschrift worden ingediend bij burgemeester en wethouders, Postbus 45, 1687 ZG Wognum

Verkeersmaatregelen Olympia’s Tour Medemblik-Medemblik

Bijzonderheden: wegsleepregeling van kracht.

Medemblik zet hoger beroep tegen voormalige beheerder Sport en Wellnescenter de Bloesem door

De voormalige beheerder heeft volgens de gemeente Medemblik na mei 2023 geen voorschot servicekosten meer betaald waardoor de schuld nu is opgelopen tot € 327.367,- inclusief kosten en rente.

Kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning voor kappen van een es nabij midgetgolfbaan, nabij Koningin Emmapark 2 in Medemblik

Tegen een ontvangen aanvraag kunt u geen bezwaar indienen.

Medemblik gaat hoofdriool Slotlaan Wervershoof deels vervangen

In een brief aan de omwonenden van de Slotlaan 12 tot en met 32 schrijft de gemeente Medemblik dat het noodzakelijk is om het grondwater te bemalen tijdens de graafwerkzaamheden,…

Medemblik verleent vergunning voor sloop oude verf- en vernisfabriek Oosterhaven Medemblik

Binnen 6 weken na datum van verzending kan door belanghebbenden een bezwaarschrift worden ingediend bij burgemeester en wethouders

Verleende standplaatsvergunning Raadhuisplein Wervershoof

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de datum van verzending van een besluit een bezwaarschrift indienen

Ontheffing tijdelijk kampeerterrein Regatta Center

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de datum van verzending van een besluit een bezwaarschrift indienen

Medemblik streeft naar 1587 nieuwbouwwoningen te bouwen in de periode tot 2029

De aankomende maanden zal de gemeente Medemblik een aantal initiatieven gaan oppakken en die als nieuwe woningbouwprojecten te bestempelen.

Besluit aanvraag omgevingsvergunning kappen sierpeer met herplantplicht Langeland Midwoud

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage op het gemeentehuis aan de Dick Ketlaan 21 in Wognum. Dit kan alleen op afspraak.