Column André Meester (VVD): “Bouwen, bouwen, bouwen!”

We zijn inmiddels twee jaar verder en de stand van zaken voor Wervershoof is: nul woningen.

Column Tom Beerepoot(VVD): ‘Goedkope koopwoningen’

Tijdens de raadsvergadering van 15 februari j.l. is de Woonvisie van de Gemeente Medemblik voor de jaren 2024 tot 2028 uitgebreid aan de orde gekomen. Wat de VVD betreft een…

Column Sjors Heestermans: “Goed op weg?”

Het is ondertussen bijna twee jaar geleden dat ik ben verkozen als raadslid. Een mooi moment om terug te blikken op wat er allemaal in de stad Medemblik is gebeurd

Heeft u in de maand januari een nieuw onderbord voor uw gehandicaptenparkeerplaats besteld?

Betaalde men in 2023 nog 109 euro voor een nieuw onderbord, die zou per 1 januari 2024 ruim de helft minder gaan worden.

VVD Noord-Holland wil opheldering opheffen haltes en buslijnen gemeente Medemblik

Boer weten of de Gedeputeerde het met hem eens is dat juist deze doelgroepen ernstig benadeeld worden door de nieuwe dienstregeling en of de Gedeputeerde het gesprek wil aangaan met…

Dankzij tegenstem PVV/VVD/BBB en NSC wordt er een half miljard extra bezuinigd op de jeugdzorg

Wethouder Yannick Nijsingh zegt over deze extra bezuinigingen: “Het Rijk komt niet met ‘grenzen’ tot waar de jeugdzorg reikt waardoor wij als gemeenten niet kunnen begrenzen maar wel betalen met minder geld.”

Medemblik introduceert nieuwe woningbouwcategorie, ‘goedkope koop’

Voor 2023 lag deze op € 355.000,-, zodat een goedkope koopwoning dan rond de 250.000 euro zal gaan kosten, dat blijkt uit een reactie op vragen van de VVD Medemblik.

VVD Medemblik wil dat Medemblik zich gaat openstellen voor bedrijven uit Opmeer die nu niet kunnen uitbreiden

Bedrijven die plannen hadden om zich op Veken 4 te gaan vestigen lieten direct al weten dat zij mogelijk nu gaan kijken waar ze elders terecht kunnen om te kunnen…

Ondernemers Wester- en Oosterspoor boos om afgegeven vergunning voor rail-inzetplaats. VVD stelt vragen

De ondernemers zijn volgens Tom Beerepoot zachtjes gezegd not amused om deze handelswijze en gaan dan ook bezwaar maken tegen het afgeven van deze vergunning, maar ook over een alternatieve…

Camping De Molenwurf blijft nog steeds de gemoederen bezighouden

De VVD stelde al eerder vragen over de parkeeroverlast veroorzaakt door bewoners van de camping

VVD wil opheldering over 264.934,- subsidie, ‘wie heeft dat gekregen?’

In 2023 was het subsidieplafond, het bedrag dat de gemeente Medemblik maximaal aan subsidie mag en kan uitgeven, gesteld op € 3.831.568,-