Noorderboekert moet breder vanwege het vele vrachtverkeer

Medemblik heeft de afgelopen maanden werkzaamheden uitgevoerd om duidelijke kaders te stellen waardoor er nu concrete stappen kunnen worden gezet

Verkeersbesluit Voorrangskruising Zwaagdijk – Tolweg

Binnen zes weken na de dag waarop het besluit is verzonden kan een belanghebbende een bezwaarschrift indienen.

Besluit aanvraag evenementenvergunning voor het houden van Zwaagdijk-Oost Race Demo op 27 en 28 juli 2024, Bloemenmarkt, Fruitmarkt, Graanmarkt, Korenmarkt, Tulpenmarkt en Zaadmarkt in Zwaagdijk-Oost

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage op het gemeentehuis aan de Dick Ketlaan 21 in Wognum.

Gemeenteraad negeert eigen kaders waardoor Schouten Tulips mag uitbreiden

Het bedrijf liet vooraf al weten dat het wil gaan verduurzamen en dat was voor de overige fracties voldoende om het geamendeerde raadsvoorstel aan te nemen.

Verkeersmaatregelen Kermis Zwaagdijk-Oost en Nibbxwoud

Parkeerverbod Nibbixwoud (m.u.v. parkeervakken): Dreef (zuidzijde) en Weidelaan (vanaf Dorpsstraat tot knik in de weg aan beide zijden)

Weggesleepte bolderkar en reflectiebord Zwaagdijk

Op grond van artikel 5:30 Awb heeft de rechthebbende tot 2 weken na publicatie van deze bekendmaking de gelegenheid om de kar en het bord op te halen.

Action zet in het eerste kwartaal voor 3 miljard euro om

Action verlaagde de prijzen van meer dan 1.000 producten in het eerste kwartaal

Vaststelling bestemmingsplan ‘Zwaagdijk-West – De Perenlaan’

Het bestemmingsplan gaat uit van de bouw van achttien woningen op een deel van de boomgaard naast Zwaagdijk 354 te Zwaagdijk-West.

Diverse wegwerkzaamheden gemeente Medemblik, houdt rekening met verkeershinder

Tijdens de onderhoudswerkzaamheden worden de wegen afgesloten voor al het verkeer.

Uitbreiding Schouten Tulips Zwaagdijk-Oost stuit op problemen bij de gemeente, van 4 naar 8 hectare is teveel

Het college gaat de gemeenteraad dan ook voorstellen geen medewerking te verlenen aan het principeverzoek voor de uitbreiding naar 8 hectare.

Kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning voor kappen van zes winterlindes (Tilia cordata), nabij Zwaagdijk 354A in Zwaagdijk-West

Tegen een ontvangen aanvraag kunt u geen bezwaar indienen.