Gemeente verleent vergunning voor 28 flexwoningen in Andijk

Ze zijn bedoeld voor woningzoekenden met een één- of tweepersoonshuishouden die staan ingeschreven bij woningcorporatie Het Grootslag.

Medemblik wil woningnood oplossen door eerst flexwoningen te plaatsen daarna ‘gewone’ huizen bouwen

Na tien jaar, zolang mogen flexwoningen blijven staan, zullen ze worden gaan worden vervangen voor normale woningen / appartementen.

Column André Meester (VVD): ‘Geen flexwoningen maar echte woningen op De Tegel’

De Tegel is juist zeer kansrijk als bouwlocatie omdat daar van het Rijk en de provincie gebouwd mag worden juist de buitenranden van steden en kernen.

‘Medemblik, nemen jullie ons wel serieus?’

Meer en meer bewoners van de Kleingouw in Andijk komen in het verweer tegen de plannen van Woningstichting het Grootslag over de bouw van 28 flexwoningen langs de Kleingouw

Flexwoningen aan de Kleingouw te Andijk

Op 4 mei j.l. is een omgevingsvergunning voor het plan aangevraagd

Medemblik: Flexwoningen Andijk vergunning voor maximaal 10 jaar geen jaar langer

Daarna moeten de flexwoningen weer verdwijnen naar mogelijk een andere locatie in de gemeente Medemblik of buiten de gemeente Medemblik

De nieuwe hype, ‘flexwoningen’, maar is een flexwoningen de oplossing voor het woningtekort? Wij zochten het uit

Ten eerste zijn flexwoningen een lapmiddel, een soort van pleister op een zwerende vinger, het helpt tijdelijk maar na verloop van tijd gaat de vinger weer zweren als je de…

Vreemd, Dorpsraad Andijk kreeg geen uitnodiging voor informatieavond Flexwoningen Kleingouw

Maar ook ziet de dorpsraad een nieuwe toekomst voor het bejaardenhuis in Andijk, ‘niet slopen maar ombouwen tot jongerenhuisvesting”

Bewoners Kleingouw Andijk tegen komst Flexwoningen, ‘bestemmingsplan staat het niet toe’

Hiervoor hebben een aantal bewoners van de Kleingouw reeds Fisherman Advocaten uit Rotterdam gevraagd advies en ondersteuning te bieden tegen deze plannen.

Het Grootslag past plannen Flexwoningen Andijk aan na reacties inwoners Andijk

Diverse mensen die naar de informatieavond waren gekomen waren vooral bang dat hun huis in waarde zou gaan dalen

Flexwoningen aan de Kleingouw te Andijk

Voor de omwonenden zal er een bijeenkomst gaan worden georganiseerd.