Flexwoningen aan de Kleingouw te Andijk

ANDIJK – Woonstichting Het Grootslag is voornemens flexwoningen aan de Kleingouw te Andijk te plaatsen.Dit zijn tijdelijke huurwoningen die voor een periode van 10 jaar blijven staan. Het Grootslag heeft dit plan gemaakt als één van de oplossingen van de woningnood. Het plan van Het Grootslag gaat uit van 28 woningen.

Op 4 mei j.l. is een omgevingsvergunning voor het plan aangevraagd. In verband met de beoordeling van de aanvraag zijn door de gemeente aanvullende vragen gesteld aan Het Grootslag. Deze vragen hebben met name betrekking op de milieuaspecten (spuitzones en ecologie) en brandveiligheid.

Zodra deze vragen zijn beantwoord wordt de beoordeling door de gemeente van de omgevingsvergunning afgerond. Als deze beoordeling heeft plaatsgevonden worden deinitiatiefnemer, de omwonenden en de raad daarover geïnformeerd.

Tekst gaat verder onder de advertentie
Tekst gaat verder onder de advertentie
Tekst gaat verder onder de advertentie
Tekst gaat verder onder de advertentie
Tekst gaat verder onder de advertentie
Tekst gaat verder onder de advertentie
Tekst gaat verder onder de advertentie
Tekst gaat verder onder de advertentie
Tekst gaat verder onder de advertentie
Tekst gaat verder onder de advertentie