Vreemd, Dorpsraad Andijk kreeg geen uitnodiging voor informatieavond Flexwoningen Kleingouw

ANDIJK – Wel heeft de directeur van Het Grootslag telefonisch de dorpsraad in kennis gesteld over het plan om maximaal 31 flexwoningen op een perceel ter hoogte van Kleingouw 95 te bouwen. Desondanks dat er geen uitnodiging is gekomen zet de dorpsraad van Andijk toch grote vraagtekens bij de plannen van Het Grootslag.

Lees ook: Bewoners Kleingouw Andijk tegen komst Flexwoningen, ‘bestemmingsplan staat het niet toe’

In een brief aan de gemeente Medemblik schrijft de dorpsraad dat de locatie bestemd was voor de bouw van zeven vrijstaande woningen die in het bestaande en historische dorpslint van de Kleingouw zouden passen. Nu is volgens de dorpsraad stedenbouwkundig een dergelijke invulling prima op zijn plaats maar dat geldt niet voor het plaatsen van maximaal 31 flexwoningen. “Planologisch totaal verkeerd“, volgens de dorpsraad. “Eerder zijn de historische dorpslinten zorgvuldig beoordeeld om zo tot een passende invulling te komen” gaat de dorpsraad verder in de brief.

Vakantiepark

De dorpsraad ziet de komst van de flexwoningen eerder als units die vergelijkbaar zijn met de units op een vakantiepark en past daarom volgens de dorpsraad totaal niet op de locatie Kleingouw. “Wij kunnen ons dan ook niet aan de indruk onttrekken dat hierbij geen stedenbouwkundige is betrokken en dit slechts een schets is van de enthousiaste bouwer van de units zelf. Deze staan dan ook nog eens in twee rijen achter elkaar als een soort “bewoning in 2e linie”, wat het totaal een uitstraling geeft van een soort containerkamp“, aldus de dorpsraad.

Lees ook: Flexwoningen aan de Kleingouw te Andijk

Parkeeroverlast door te weinig parkeerplaatsen

Maar de dorpsraad ziet ook problemen op het gebied van parkeren bij de flexwoningen. “Het plan voorziet slecht in 30 parkeerplaatsen aan beide uiteindes van het terrein“, aldus de dorpsraad. En dat is iets dat door de nieuwe bewoners al snel als te ver van de woonunit zal worden ervaren waardoor met dichterbij de woning zal gaan parkeren. De dorpsraad gaat verder door te stellen dat daarnaast 30 parkeerplaatsen onvoldoende zijn in het geval in elke unit twee inwoners woonachtig zijn of wanneer bezoek langskomt. “De enige uitwijk- of parkeerkeuze is dan aan de voorzijde langs de doorgaande weg langs de Kleingouw”

Lees ook: Bewoners Kleingouw Andijk tegen komst Flexwoningen, ‘bestemmingsplan staat het niet toe’

Niets zo definitief als iets tijdelijks

Volgens de dorpsraad is er niets zo definitief als iets tijdelijks, daarmee bedoelt de dorpsraad de tijdelijke plaatsing, maximaal 10 jaar met een éénmalige verlening van een paar jaar voor flexwoningen, van de flexwoningen zeker gezien de verwachte krapte op de woningmarkt de aankomende 20 jaar. “De historie is daar ook al een bewijs van geweest in Andijk, de zogenaamde “duiventillen” welke na de oorlog 1940-45 gebouwd zijn en waarvan de laatste ook pas in 1978 gesloopt is.

Oplossingen

Maar de dorpsraad komt ook met oplossingen voor de gemeente Medemblik als die dan toch medewerking wil gaan verlenen aan de plannen van Het Grootslag. Het dorpsraad wil dat er dan eerst een goede stedenbouwkundige locatiestudie gaat worden gemaakt met als insteek het vormen van een speciaal woonwijkje op korte loopafstand van de winkel.

De dorpsraad wijst daarbij op diverse percelen die nog beschikbaar zijn tussen de Beldersweg en het oude Asoniaterrein. “Hierbij zou je dan ook rekening kunnen houden met de toekomstige/definitieve bebouwing en alle daarvoor benodigde infrastructuur kan dubbel gebruikt worden. Ook een agrarisch perceel nabij het centrum zou hiervoor kunnen worden ingericht, vergelijkbaar zoals bij de diverse agrarische bedrijven in de polder is gerealiseerd“, aldus de dorpsraad.

Maar ook ziet de dorpsraad een nieuwe toekomst voor het bejaardenhuis in Andijk, ‘niet slopen maar ombouwen tot jongerenhuisvesting om zo kapitaalsvernietiging te voorkomen en is een oplossing die snel realiseerbaar is. Wel gaat de dorpsraad er vanuit dat de flexwoningen voldoen aan de eisen van het bouwbesluit om ook daarin een precedentwerking te voorkomen.