‘Medemblik, nemen jullie ons wel serieus?’

ANDIJK – Meer en meer bewoners van de Kleingouw in Andijk komen in het verweer tegen de plannen van Woningstichting het Grootslag over de bouw van 28 flexwoningen langs de Kleingouw. In deze flexwoningen kunnen voor de eerst komende 10 jaar tijdelijk spoedzoekers en vergunninghouders worden gehuisvest. De flexwoningen worden gebouwd van gerecycled materiaal door een bedrijf uit Hoorn

Medemblik wil ons niet serieus nemen

Maar voor het überhaupt zover is dat de flexwoningen kunnen worden gebouwd moet het Grootslag eerst nog veel vragen beantwoorden aan de gemeente Medemblik voor de omgevingsvergunning kan worden gegeven. Daarnaast zijn de bewoners langs het stuk van de Kleingouw waar de flexwoningen komen fel tegen de komst van deze woningen. Er is veel onduidelijkheid bij de omwonenden zeker nu de wettelijke termijnen van de vergunningsaanvraag zijn verstreken.

Lees ook: Flexwoningen aan de Kleingouw te Andijk

De omwonenden zeggen tegen deze website: “De gemeente is heel onzorgvuldig geweest in haar berichtgeving. Omwonenden hebben diverse keren geïnformeerd. Vanuit meerdere bronnen bij de gemeente werd bevestigd dat de aanvraag werd afgewezen, daarna werd er aangegeven dat er toch weer uitstel was. De bal ligt volgens wethouder Broeders nu bij het Grootslag. Zij wachten op het rapport van een onderzoeksbureau. Dit rapport wordt naar de gemeente gestuurd waarna er een beslissing wordt genomen. De huidige gebruiker van het perceel een pioenteler wordt ook van het kastje naar de muur gestuurd. Eerst werd het contract opgezegd, daarna werd dit teruggedraaid en werd mondeling zijn contract verlengd, nu is dit weer teruggedraaid.”

Spuitzone

Volgens de omwonenden vinden zij het onbegrijpelijk dat de gemeente geen rekening heeft gehouden met de geldende spuitzone. “Een van de verantwoordelijke ambtenaren gaf mondeling aan een omwonende toe dat hij dit over het hoofd had gezien. Nu probeert het Grootslag en de gemeente wellicht toch een juridische weg te vinden om de woningen te plaatsen. Men gaat dan volledig voorbij aan het mogelijke risico voor toekomstige bewoners.” gaan de omwonenden verder.

Lees ook: Medemblik: Flexwoningen Andijk vergunning voor maximaal 10 jaar geen jaar langer

Ondertussen hebben landelijke fracties van een aantal partijen schriftelijk aan omwonenden verklaard dat veiligheid voor gaat en het spuiten met pesticiden een risico is. “Wat is hier aan de hand? Waarom overweegt de gemeente deze locatie toch aan te houden. Ligt hier prestige en dadendrang aan ten grondslag? Medemblik bestaat uit 17 dorpskernen. Er is vast wel een locatie binnen Medemblik te vinden waar spuitzone niet speelt. Bewoners hebben op één na alle fracties bezocht en gesproken.”

Tekst gaat door onder de afbeelding

‘Mijn ouders wonen er ook’

De omwonenden gaat verder door te zeggen dat een van de coalitiefracties de schouders ophaalden. “Mijn ouders wonen ook aan een perceel waar gespoten wordt: gaf iemand aan. Een van de andere fractieleden zei ik kan me over de volksgezondheid niet zo druk maken zolang er geen Europese wetgeving is, woningbouw is belangrijker ”.

Er zijn wetenschappelijke onderzoeken door hoogleraar Prof. Dr. Bas Bloem van de Radboud Universiteit gedaan. Hij geeft als nummer één expert op het gebied van de ziekte van Parkinson de relatie aan tussen het spuiten van pesticiden en deze ziekte. Omwonenden zijn stomverbaasd dat dit risico, met de huidige kennis, door de wethouder en de gehele coalitie wordt genomen. Je inwoners mogelijk bloot stellen terwijl er een vuistregel geldt. Met gezondheid neem je nooit enig risico menen de omwonenden. De oppositie is tegen dit project.

Lees ook: Vreemd, Dorpsraad Andijk kreeg geen uitnodiging voor informatieavond Flexwoningen Kleingouw

VVD, Hart van Medemblik en de ChristenUnie geven dit aan. GroenLinks heeft geen reactie op het verzoek tot een gesprek gegeven en stemde evenals de gehele coalitie tegen een motie van Hart van Medemblik om te kijken naar een andere locatie. Er is onwil van de coalitie (Morgen!, Gemeentebelangen, CDA en D66) en wethouder om naar een andere locatie, waar dit gezondheidsrisico niet geldt, te kijken.

In de maag zitten

Omwonende geven ook nog aan dat er is vernomen dat de brandveiligheid van de geplande woningen niet in orde zou zijn, iets waar de omwonenden zich ook zorgen om maken. Zit het Grootslag in haar maag met deze aangekochte woningen? Het Grootslag heeft aan een van de omwonenden verklaart dat er i.v.m. de brandveiligheid een extra wand in de woningen moet worden geplaatst. Tevens geeft men aan dat men naar de 50 meter aan het kijken is en dat er wellicht een (onderbroken!) haag wordt geplaatst. 

Het Grootslag maakt een grote inschattingsfout v.w.b. beschikbare aantal m2 na de benodigde aanpassingen aan de laatste tekening. Daarbij is er 800-1000 m2 minder beschikbaar voor de flexwoningen wat nog meer druk zet op de brandveiligheid.”  

De omwonenden besluitten door naast de spuitzones ook nog de verkeersveiligheid aan te halen. “Van maandagavond t/m donderdagavond en op de zaterdag fietsen hier heel veel kinderen langs vanuit Andijk-Oost en Zuid voorbij deze locatie richting voetbalcomplex. Risico groep zijn vooral de kwetsbare kinderen van 8 t/m 14 jaar. Ook veel schoolgaande jeugd richting Bangertschool. Parkeren van auto’s langs deze locatie vergroot het risico op ongelukken enorm. Er wordt gezegd door Grootslag dat parkeervakken daarin voorzien maar we weten in de praktijk dat bestuurders liever geen 50 meter lopen om hun auto te parkeren en die komen dus langs de Kleingouw te staan.”