Medemblik: Flexwoningen Andijk vergunning voor maximaal 10 jaar geen jaar langer

ANDIJK – Dat blijkt uit een reactie op vragen van Hart voor Medemblik over de mogelijke komst van ± 30 flexwoningen en 41 parkeerplekken op de door Het Grootslag gewenste locatie aan de Kleingouw in Andijk. De wethouder laat weten dat de omgevingsvergunning is aangevraagd voor de duur van 10 jaar en zal ook voor maximaal 10 jaar worden verleend. Daarna moeten de flexwoningen weer verdwijnen naar mogelijk een andere locatie in de gemeente Medemblik of buiten de gemeente Medemblik

Lees ook: Bewoners Kleingouw Andijk tegen komst Flexwoningen, ‘bestemmingsplan staat het niet toe’

Met het maken van de plannen waaronder de 41 parkeerplaatsen is rekening gehouden met de ruimtelijke verhoudingen zoals draaicirkels en een evenredige verdeling van de parkeerplaatsen aan de linker- en rechterzijde van de flexwoningen. Het Grootslag heeft daarnaast een voorstel gedaan om een haag te plaatsen tussen de woningen en de Kleingouw zodat het parkeren langs de weg wordt ontmoedigd.

Lees ook: Flexwoningen aan de Kleingouw te Andijk

Kleingouw bleef als enige optie over

Er is door Het Grootslag een locatiestudie gedaan en zijn er verschillende locaties bekeken. Hieruit is Kleingouw tussen 71 en 84 als locatie naar voren gekomen. Andere mogelijke locaties als de Beldersweg en Sportlaan zijn op korte termijn niet beschikbaar. Tijdens de bewonersavond van afgelopen 28 maart j.l. zijn Het Grootslag en de gemeente Medemblik in gesprek gegaan met de omwonenden van de Kleingouw en belangstellenden over het plan van Het Grootslag. Op basis van deze gesprekken heeft Het Grootslag de plannen bijgesteld en een omgevingsvergunning aangevraagd.

Het is nu aan het college om een oordeel te vellen over deze aanvraag, pas als het college toestemming geeft krijgen omwonenden de kans om bezwaar aan te tekenen.

Update: Het blijkt niet om ruim 30 maar om 28 flexwoningen te gaan. De tekening onder is de nieuwste tekening van de plannen.