Column André Meester (VVD): ‘Geen flexwoningen maar echte woningen op De Tegel’

Donderdag 9 november heeft de gemeenteraad de jaarlijkse Begrotingsraad. Er worden dan ook altijd moties en amendementen ingediend, want elke partij probeert de uitgaven bij te sturen. Er is één motie die ik onder de aandacht wil brengen:

D66, die in de coalitie zit samen met Gemeentebelangen, CDA en MORGEN,  heeft namelijk een motie ingediend om – als de huidige crisisnoodopvang op De Tegel volgend jaar weer is beëindigd-  om dan op de vrijgekomen plek flexwoningen (lees: containerwoningen) tijdelijk te gaan plaatsen voor starters, spoedzoekers en statushouders. De VVD is hier niet voor en wel om de volgende redenen:

De Tegel is juist zeer kansrijk als bouwlocatie omdat daar van het Rijk en de provincie gebouwd mag worden juist de buitenranden van steden en kernen. Dan moet je als gemeente volgas geven om binnen 2 á 3 jaar te kunnen bouwen. We zien dit ook al in de gemeentes om ons heen en starters-en seniorenwoningen hebben daar de prioriteit. Die doelgroepen willen graag een toekomstbestendige woning en geen flexwoning.

Lees ook: De Tegel Wervershoof, een aantrekkelijke, duurzame en gevarieerde woonwijk

Tekst gaat verder onder de advertentie

Tekst gaat verder onder de advertentie

Tekst gaat verder onder de advertentie

Tekst gaat verder onder de advertentie

Tekst gaat verder onder de advertentie

Tekst gaat verder onder de advertentie

Tekst gaat verder onder de advertentie

Tekst gaat verder onder de advertentie

Tekst gaat verder onder de advertentie

Tekst gaat verder onder de advertentie

Maar stel dat daar,  zeg dertig flexwoningen staan met bewoners en De Tegel eindelijk bebouwd mag worden, zie dan maar voor al die bewoners weer vervangende woonruimte te vinden. Probeer die maar weg te krijgen, nooit dus.

In Wervershoof wonen ook veel senioren die graag kleiner willen wonen en in ruil daarvoor graag hun eengezinswoning willen ‘doorgeven’. Als er voor hen een alternatief is dan komen er heel wat extra woningen vrij.

De VVD is niet tegen flexwoningen, die kun je bijvoorbeeld plaatsen op de camping aan de Tuinstraat in Hauwert. De eigenaar heeft dit ook al eens geopperd bij de gemeente. D66 heeft dit kunstje ook in 2017 uitgehaald op een bouwbestemming wonen in Midwoud, dat is nu een zonneweide. Als deze motie wordt aangenomen dan is de kans dat er ooit gebouwd gaat worden op De Tegel aanzienlijk kleiner.

André Meester

Raadslid VVD