Gemeente verleent vergunning voor 28 flexwoningen in Andijk

ANDIJK – De gemeente Medemblik verleent een omgevingsvergunning voor het plaatsen van 28 flexwoningen tussen de Kleingouw 71 en 84 in Andijk voor de periode van tien jaar.

Woningcorporatie Het Grootslag diende in mei een aanvraag voor een vergunning in om op korte termijn meer woningzoekenden te kunnen huisvesten. Na zorgvuldig onderzoek is er overgegaan tot het verlenen van de vergunning.

Lees ook: Medemblik: Flexwoningen Andijk vergunning voor maximaal 10 jaar geen jaar langer

Spuitzones

De locatie voor de flexwoningen bevindt zich in de directe omgeving van agrarisch gebied waardoor er zorgen werden geuit over de afstand in verband met het spuiten van bestrijdingsmiddelen. Wettelijk zijn hier geen vaste afstanden voor vastgesteld.

Tekst gaat verder onder de advertentie

Tekst gaat verder onder de advertentie

Tekst gaat verder onder de advertentie

Tekst gaat verder onder de advertentie

Tekst gaat verder onder de advertentie

Tekst gaat verder onder de advertentie

Tekst gaat verder onder de advertentie

Tekst gaat verder onder de advertentie

Tekst gaat verder onder de advertentie

Tekst gaat verder onder de advertentie

Het Grootslag heeft het plan voor de woningen ontwikkeld en zal ‘mitigerende’ maatregelen nemen door een haag te plaatsen die een buffer vormt tussen het agrarisch gebied en de woningen. Deze oplossing creëert naar de mening van de gemeente een acceptabele leefsituatie.

Lees ook: Vreemd, Dorpsraad Andijk kreeg geen uitnodiging voor informatieavond Flexwoningen Kleingouw

Participatie

In de aanloop naar de vergunningsaanvraag zijn de direct omwonenden uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst, waarna er nog aanpassingen zijn gedaan in het plan. Zo is er voor gekozen om 28 woningen te plaatsen in plaats van 31 zodat er meer ruimte is voor de woningen en het parkeren. Daarnaast komen er fietsenbergingen tussen de woningen en wordt er een heg geplaatst, die voor voldoende privacy zorgt.

Ook is er voor gekozen om extra parkeerplaatsen voor auto’s aan te leggen.

De flexwoningen

Het gaat om regionaal geproduceerde duurzame en circulaire woningen van stichting Clean2Anywhere, waarbij WerkSaam Westfriesland een rol heeft in het bouwen van de huisjes. Ze zijn bedoeld voor woningzoekenden met een één- of tweepersoonshuishouden die staan ingeschreven bij woningcorporatie Het Grootslag.

Planning

De verleende vergunning wordt gepubliceerd op www.officielebekendmakingen.nl en Nieuwsblad Medemblik. Voor meer informatie kunt u terecht bij Het Grootslag: https://www.wst-hetgrootslag.nl