Bewoners Kleingouw Andijk tegen komst Flexwoningen, ‘bestemmingsplan staat het niet toe’

ANDIJK – Woningstichting Het Grootslag wil aan de Kleingouw tussen de huisnummer 71 en 84 een aantal Flexwoningen plaatsen, Flexwoningen gemaakt door Clean2Anywhere uit Hoorn, die de Flexwoningen maakt van o.a. plasticafval. Tijdens de informatieavond van 28 maart bleek al snel dat er flink wat weerstand was tegen deze plannen.

Een aantal bewoners heeft nu aangegeven dat mocht Het Grootslag toch toestemming krijgen van de gemeente Medemblik om daar tussen de 7 en 31 Flexwoningen te gaan plaatsen zij in hoger beroep zullen gaan tegen deze beslissing. De Raad van State moet dan een oordeel gaan vellen over deze plannen, ook zullen de omwonenden als een vergunning wordt afgegeven vragen deze direct te schorsen.

De bezwaren van de omwonenden richting zich vooral op overlast voor de bewoners van de Kleingouw, parkeersituatie, maar ook de veiligheid is in het geding schrijven de omwonenden in een brief aan het college en de gemeenteraad.

Éen van de omwonenden legt in een brief aan de dorpsraad uit waarom hij niet blij is met de plannen, volgens deze bewoner van de Kleingouw zal het verkeer dat vanaf de parkeerplaatsen komt ’s avonds recht in zijn woonkamer gaan schijnen.

De gemeente geeft aan dat de omwonenden geen overlast zullen ondervinden van het Unitpark zoals nu geschetst, maar ik denk dat er door parkeerproblemen wel overlast zal ontstaan In het plan staan nu 31 units ingetekend, en slechts 30 parkeerplekken, er wordt door de gemeente gerekend met 0.7 per unit, ik denk dat dit is achterhaald, zeker in een gemeente als Andijk, waar bijna niets mogelijk is zonder auto,” schrijft de bewoner in de brief aan de Dorpsraad van Andijk.

En ik denk dat je er vanuit kunt gaan dat er zeker 1.5 tot 2 parkeerplaatsen pet Unit horen te zijn, dus mocht het plan volgens deze tekening uitgevoerd worden dan is dat veel te kort en zullen er auto’s langs de Kleingouw worden geparkeerd, daar komt bij dat mijn woning tegenover de oostelijke parkeerplaats is gesitueerd. Als de parkeerplaats vol is, worden de auto’s langs de Kleingouw geparkeerd in de buurt van de parkeerplaats of ingang van het Unitpark (zie P in tekening) en kunnen wij ons pad niet af omdat er auto’s aan de overkant van de weg staan (zie C in tekening) Overlast van parkeren langs de Kleingouw zou je kunnen voorkomen als er net als verderop Bij Kleingouw 87 a-b-c een parkeerstrook langs de Kleingouw zult aanleggen. Ik denk dat ruime parkeergelegenheid ook iets goeds naar de omwonende is, dan kun je deze overlast voor zijn, en kunnen bewoners waarvan de meeste parkeerruimte hebben op eigen erf tegemoet komen zodat zij ook gebruik kunnen maken van deze parkeer faciliteiten,” aldus de bewoners.

In de brief wijzen de omwonenden erop dat het huidige bestemmingsplan niet toelaat dat er meerdere Flexwoningen worden geplaatst, in het huidige bestemmingsplan gaat men uit van maximaal 7 Flexwoningen en niet tot 30 Flexwoningen. Tegen de komst van maximaal 7 Flexwoningen hebben de briefschrijvers dan ook geen bezwaar omdat deze plannen al jaren bekend zijn, ook onder de bewoners van de Kleingouw die zich hier pas gevestigd hebben.

De briefschrijvers willen dan ook dat de gemeenteraad de plannen van Het Grootslag niet gaat ondersteunen omdat de bewoners die niet zullen accepteren en stelling tegen de beslissing zullen gaan nemen. Hiervoor hebben een aantal bewoners van de Kleingouw reeds Fisherman Advocaten uit Rotterdam gevraagd advies en ondersteuning te bieden tegen deze plannen.