Persverklaring coalitiepartijen Medemblik over het sociaal domein

College van Medemblik geeft belangrijke informatie over kosten sociaal domein.

VVD Medemblik zet vraagtekens bij cijfers sociaal domein

Door het artikel van de Gemeente wordt de indruk gewekt dat wij het goed doen maar dit artikel dient wel in het juiste perspectief geplaatst te worden

Medemblik goedkoopste Westfriese gemeente op het sociaal domein

Medemblik heeft bij de meeste onderdelen in het sociaal domein minder uitgaven dan de andere West-Friese gemeenten.

Medemblik verwacht sociaal domein met positief resultaat af te sluiten vooral dankzij meevallers op participatie

Twee grote meevallers, één van ruim een miljoen euro op Participatie en één van bijna 650.000 euro op Maatschappelijke Opvang en beschermd wonen

Raadsvragen VVD over het Sociaal Domein in Medemblik

MEDEMBLIK – Tom Beerepoot van de VVD Fractie in de gemeenteraad van Medemblik heeft diverse vragen aan het college gesteld over de kosten van het sociaal domein. Afgelopen 27 juni…

Medemblik zet het mes in de uitgaven op het Sociaal Domein, minder geld naar bijzondere bijstand

MEDEMBLIK – De gemeenteraad moet in november 2022 de begroting voor 2023 vast gaan stellen, één van de speerpunten is het invullen van de bezuinigingstaakstelling die de gemeente Medemblik heeft…

Sociaal Domein kostte Medemblik in 2021 bijna 45 miljoen euro

MEDEMBLIK – De lasten van gemeente Medemblik met betrekking tot het sociaal domein inclusief inzet medewerkers bedragen over 2021 circa € 44,9 miljoen. Dat blijkt uit het accountantsverslag over de…

Tom Beerepoot (VVD) wil inzicht in de besparing Sociaal Domein door invoering woonplaatsbeginsel

MEDEMBLIK – Gemeenten zijn sinds 2015 (financieel) verantwoordelijk voor de jeugdhulp. Het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet bepaalt welke gemeente verantwoordelijk is voor de Jeugdhulp. Deze gemeente betaalt ook de jeugdhulp.…

Financiën op orde, investeren sociaal domein, organisatie en huisvesting, meer woningbouw en voorzieningen, speerpunten voor de kadernota 2023

MEDEMBLIK – Afgelopen 19 mei vond in het gemeentehuis in Wognum een themabijeenkomst plaats waarin de fracties in de gemeenteraad van de gemeente Medemblik gelegenheid kregen om technische vragen te…

Verkiezingsprogramma VVD Medemblik bekend: “Bouwen vandaag en aan de toekomst”

MEDEMBLIK – De bouw van woningen voor alle doelgroepen is het  belangrijkste speerpunt in het verkiezingsprogramma van de VVD Medemblik. Ondanks dat er de afgelopen raadsperiode diverse projecten opgestart zijn,…