Financiën op orde, investeren sociaal domein, organisatie en huisvesting, meer woningbouw en voorzieningen, speerpunten voor de kadernota 2023

MEDEMBLIK – Afgelopen 19 mei vond in het gemeentehuis in Wognum een themabijeenkomst plaats waarin de fracties in de gemeenteraad van de gemeente Medemblik gelegenheid kregen om technische vragen te stellen over de inventarisatienota van het college. De inventarisatienota beschrijft de belangrijkste ontwikkelingen die de gemeenten Medemblik op zich af ziet komen.

De fracties kregen 3 vragen voorgelegd door het college:

  1. In welke zaken moet de gemeente Medemblik blijven investeren in 2023 en de jaren daarna
  2. In welke zaken kan wat de gemeenteraad betreft minder of zelfs niet meer in worden geïnvesteerd
  3. En tot slot welke keuzes de gemeenteraad wil maken om tot een sluitende begroting te komen met als opgave een evenwicht tussen de financiële middelen en beschikbare capaciteit.

De fracties waren het allemaal eens dat prioriteit 1 in Medemblik is het huishoudboekje op orde krijgen is maar ook veel meer woningen bouwen een prioriteit is. Maar ook zoiets als de begraafplaatsen kwam aanbod, Medemblik telt de meeste begraafplaatsen van heel Nederland, namelijk 28, meer dan Amsterdam.  En begraafplaatsen kosten jaarlijks veel geld aan onderhoud.

Ook was de gemeenteraad het eens dat Medemblik zich vol moet inzetten om behoud van voorzieningen en leefbare kernen, maar zeker ook moet gaan kijken naar de mogelijkheden voor clustering.

Tjeu Berlijn van Hart voor Medemblik stelde voor om 1 gebouw van het gemeentehuis in Wognum af te stoten. Silva Visser van de ChristenUnie wees het college er nogmaals op dat op het gebied van de ICT die veel meer regionaal moet worden opgepakt en dat de beveiliging van de systemen nog meer op orde moet worden gebracht. ‘Het is niet de vraag, maar wanneer hackers de systemen van de gemeente Medemblik platleggen,’ aldus Silva Visser.

De partijen zijn het ook eens dat er pas nieuw beleid kan komen tenzij dit budgetneutraal kan worden gedaan of geld oplevert, en dat er moet worden onderzocht of Medemblik nog moet moet blijven investeren in toerisme en promotie.. MORGEN! wilde graag een onderzoek naar het reilen en zeilen van de Stadshavens BV.

Het college kan nu aan de slag om de kadernota te gaan schrijven, maar de kans is groot dat dit gaat worden overgedragen aan het nieuwe college dat straks de dienst gaat uitmaken in de gemeente Medemblik.

Loading