Medemblik verwacht sociaal domein met positief resultaat af te sluiten vooral dankzij meevallers op participatie

MEDEMBLIK – Twee grote meevallers, één van ruim een miljoen euro op Participatie en één van bijna 650.000 euro op Maatschappelijke Opvang en beschermd wonen zorgen ervoor dat de gemeente Medemblik voor het eerst sinds jaren op het Sociaal Domein weer zwarte cijfers kan laten noteren.

Er zit nog wel een addertje onder het gras, zo kunnen de achterstanden in de administratieve verwerking van de Jeugd en Wmo, de afwikkeling van het Woonplaatsbeginsel en de compensatieregeling Voogdij en 18+, het abonnementstarief bij de Wmo en de uitvoering van de regeling Energietoeslag nog roet in het eten gooien en alsnog zorgen dat onder de streep de cijfers met een rode potlood moeten worden geschreven.

Extra korting door het Rijk

Het nieuwe WPB zorgt voor meer financiële uitstroom dan instroom. In een brief aan de gemeenteraad schrijft het college: “Het CBS heeft dit op basis van historisch zorggebruik al geconstateerd. Het Rijk heeft op basis hiervan een korting doorgevoerd op de algemene uitkering van ruim € 1.000.000,- over 2022. Bij een eigen voorzichtige berekening van de kosten ‘latend’ en ‘ontvangend’ constateren we dat er, zoals verwacht, meer kosten uitstromen dan er instromen. We zijn in de afrondende fase met een aantal gemeentes. Het is nog te vroeg om te kunnen bepalen in hoeverre er daadwerkelijk sprake is van financieel voordeel op dit dossier.

Overzicht uitgaven op het sociaal domein van de gemeente Medemblik

Fors hogere bijzondere bijstandsuitgaven

Vanaf 2021 is de vraag om bijzondere bijstand binnen de gemeente Medemblik fors gestegen, maar desondanks blijft het resultaat binnen de begroting. Medemblik verwacht bijna 90.000 euro hierop over te houden. Op het onderdeel Veilig thuis en GGiD daar verwacht de gemeente Medemblik wel een negatief resultaat. Ondanks dat er geen wachtlijsten meer zijn constateert de gemeente Medemblik wel dat er minder meldingen zijn dan voorgaande jaren, al verwacht de gemeente wel dat dit richting het einde van het jaar nog gaat toenemen. Medemblik verwacht hier een tekort van 264.000 euro vooral door een een gedane investering bij de GGD waar voor veel geld ( 3,9 miljoen euro ) een digitale dossier voor de jeugdgezondheidszorg niet in gebruik gaat worden genomen.