VVD Medemblik zet vraagtekens bij cijfers sociaal domein

MEDEMBLIK – “Door het artikel van de Gemeente wordt de indruk gewekt dat wij het goed doen maar dit artikel dient wel in het juiste perspectief geplaatst te worden,” zegt Tom Beerepoot in een reactie over de door de gemeente Medemblik naar buiten gebrachte cijfers over het sociaal domein.

Beerepoot gaat verder door te vertellen dat in 2020 door It’s Public een onafhankelijk onderzoek naar de jeugdzorg in alle 362 Nederlandse Gemeenten is verricht. Ook bij dat onderzoek deed Medemblik het beter dan Stede Broec, Opmeer en Koggenland en gelijk aan Enkhuizen.

Tom Beerepoot (VVD)

Beerepoot: “Wat er echter wel bij vermeld dient te worden, is dat 277 gemeenten van de 362 Gemeenten het beter deden dan Medemblik en dat de meeste West-Friese Gemeenten zich in de achterhoede bevonden.”

Volgens het rapport van de Gemeente Medemblik zijn de uitgaven in het sociaal domein per persoon gestegen van EUR 781,– in 2021 tot EUR 896,– in 2022. “Dit is een stijging van 15% (duidelijk boven het gemiddelde) en het lijkt er dan ook niet op dat wij de achterstand op de overige gemeenten in Nederland ingehaald hebben. Daarnaast is ook de evaluatie van het resultaat gericht werken verschenen.” aldus Tom Beerepoot

Tekst gaat verder onder de advertentie

Tekst gaat verder onder de advertentie

Tekst gaat verder onder de advertentie

Tekst gaat verder onder de advertentie

Tekst gaat verder onder de advertentie

Tekst gaat verder onder de advertentie

Tekst gaat verder onder de advertentie

Tekst gaat verder onder de advertentie

Tekst gaat verder onder de advertentie

Tekst gaat verder onder de advertentie

Uit het rapport zou verder blijken dat in de gemeente Medemblik (incl. overhead) in 2022 EUR 40.508.000,– aan het sociaal uitgegeven heeft tegenover Hollands Kroon een bedrag van EUR 30.635.000,–.

Ook hier is opvallend dat de uitgaven in Medemblik t.o.v. 2021 met 15% gestegen zijn en die van Hollands Kroon met 7%.

Beerepoot: “In 2022 gaat hier dus om een verschil van een kleine EUR 10.000.000,– waarbij wel nadrukkelijk opgemerkt moet worden dat de indirecte kosten van de gemeente Hollands Kroon buiten het contract van Incluzio vallen en dat de Participatiewet niet door Incluzio uitgevoerd wordt. Dit neemt niet weg dat het verschil enorm blijft en dat nader onderzoek, wat de VVD betreft, gewenst blijft.

Wij zijn natuurlijk blij dat er keihard aan een verbetering van de resultaten van het sociaal domein gewerkt wordt maar op basis van het bovenstaande zijn wij er, naar de mening van de VVD, nog lang niet,” aldus Beerepoot

De bestaande contracten moeten verlengd dan wel weer voor 4 jaar ingekocht worden en wat de VVD betreft is dit het moment voor een gedegen vergelijking tussen de Incluzio Hollands Kroon en de West-Friese werkwijze. Daarnaast dient ook de evaluatie Resultaat Gestuurd Werken met de West-Friese Gemeenteraden besproken en geëvalueerd te worden.

Dit is het moment om de juiste stappen te zetten en de VVD gaat hierover graag met alle betrokkenen in debat,” besluit Tom Beerepoot