Verkiezingsprogramma VVD Medemblik bekend: “Bouwen vandaag en aan de toekomst”

MEDEMBLIK – De bouw van woningen voor alle doelgroepen is het  belangrijkste speerpunt in het verkiezingsprogramma van de VVD Medemblik. Ondanks dat er de afgelopen raadsperiode diverse projecten opgestart zijn, is de VVD Medemblik van mening dat de ambities op dit gebied omhoog moeten en dat er de komende 4 jaar in alle kernen woningen gebouwd en plannen ontwikkeld dienen te worden.
In haar verkiezingsprogramma zegt de VVD Medemblik naar plannen voor 2.000 woningen in de komende periode en komt hier verder in dit verkiezingsprogramma op terug. Tijdens de afgelopen raadsperiode heeft de VVD Medemblik geprobeerd om grote projecten in Wervershoof en Wognum naar voren te halen maar helaas vonden zij hier onze coalitiepartners niet aan hun zijde, schrijft de VVD Medemblik in haar verkiezingsprogramma.

Voorzieningsniveau sociaal domein terugschroeven

In haar verkiezingsprogramma snijdt de VVD Medemblik ook een gevoelig onderwerp aan, het sociaal domein. De afgelopen raadsperiode zijn de tekorten in het sociaal domein (de WMO en de jeugdzorg) sterk gestegen waardoor de gemeente Medemblik fors op de reserves hebben moeten interen en waardoor het weerstandsvermogen beneden het daarvoor gestelde drempelpercentage gedaald is.
Ondanks diverse maatregelen is de gemeente er tot op heden niet in geslaagd om de tekorten onder controle te krijgen waardoor er een bijzonder zorgelijke situatie ontstaan is. Als de gemeente Medemblik de tekorten niet onder controle krijgen, zullen zij het voorzieningenniveau moeten terugschroeven en komen de grote projecten op de tocht te staan.
De VVD schrijft in haar verkiezingsprogramma: “Wij hebben diverse keren onze zorgen hierover uitgesproken en een mogelijke oplossingsrichting aangegeven maar onze coalitiegenoten kozen ook hier een andere weg. Het sociaal domein en de financiën vormen dus een belangrijk speerpunt in ons verkiezingsprogramma. Zoals uit het bovenstaande al blijkt, zijn er in de afgelopen raadsperiode fricties op een aantal grote dossiers ontstaan. Dit heeft er uiteindelijk toe geleid dat wij door onze coalitiepartners buiten het coalitieoverleg gehouden werden. Uiteraard betreuren wij dit in hoge mate en wij zijn van mening dat onze coalitiepartners hiermede een verkeerd signaal afgegeven hebben. Juist in moeilijke tijden moeten wij met elkaar in gesprek blijven en naar oplossingen blijven zoeken. Het niet respecteren van afwijkende meningen was ons inziens niet in het belang van de inwoners van onze gemeente.”
Een van de belangrijkste punten in het verkiezingsprogramma van de VVD Medemblik is woningbouw. De VVD wil zo snel mogelijk 2000 woningen laten bouwen om de grootste nood op te vangen. De huidige wachttijden op een (sociale) huur- en koopwoning loopt al tot ruim boven 8 jaar op.
De VVD schrijft hierover: “De woningnood in Medemblik is, net als in de rest van de regio en Nederland, ontzettend hoog. Daarom is voor de VVD Medemblik het laten bouwen van vooral betaalbare huur- en koopwoningen voor starters en jonge gezinnen de eerste prioriteit. Bouwen en wonen is dus niet toevallig hoofdstuk 1 in ons programma. Wij zien de woningbouwopgave als ons belangrijkste speerpunt voor de komende raadsperiode en gaan hier dan ook volop op inzetten. Het begin is er; het gaat er nu om om dóór te pakken, door te ontwikkelen en uit te voeren! Dat gaat niet vanzelf. Daarvoor zal een andere aanpak op diverse gebieden, waaronder organisatorische maatregelen, noodzakelijk zijn. De eerste stappen zijn hierin inmiddels gezet maar het is duidelijk dat er nog vele moeten volgen. De komende periode willen wij 2.000 woningen laten ontwikkelen en bouwen.