Medemblik goedkoopste Westfriese gemeente op het sociaal domein

MEDEMBLIK – Omdat iedereen het altijd beter weet heeft de gemeente Medemblik een vergelijking opgesteld van wat de gemeente Medemblik per inwoner kwijt is aan het sociaal domein en wat de overige zes gemeenten in West-Friesland kwijt zijn aan het sociaal domein per inwoner. En daar zitten enorme verschillen tussen.

Waar de overige zes gemeenten € 1.001,- per inwoner kwijt zijn aan het sociaal domein is de gemeente Medemblik ‘maar’ € 896,- per inwoner kwijt aan het sociaal domein. De gemeente Medemblik heeft ook naar de noorderburen in Hollands Kroon gekeken die op een heel andere wijze het sociaal domein behandeld, Hollands Kroon heeft het sociaal domein uit handen gegeven aan Incluzio en daar liggen de uitgaven per inwoner wel lager maar dit geeft een vertekend beeld omdat zij een ander wijze van de overhead boeken hanteren.

Medemblik heeft bij de meeste onderdelen in het sociaal domein minder uitgaven dan de andere West-Friese gemeenten. Bij twee onderdelen zijn de uitgaven wel hoger dan het gemiddelde van de andere gemeenten. Dit betreft de Wmo en maatwerkdienstverlening 18-. In vergelijking met soortgelijke gemeenten als Medemblik qua centrumfunctie/sociale structuur en inwoneraantal zijn de uitgaven binnen Medemblik ook lager. De uitgaven daar zijn respectievelijk € 985,- en € 932,- per inwoner voor gemeenten met eenzelfde sociale structuur en voor gemeenten met hetzelfde inwoneraantal.

De vergelijking met de andere West-Friese gemeenten en soortgelijke gemeenten laat zien dat de uitgaven in het sociaal domein gericht op Participatie, Jeugd en Wmo lager liggen dan de gemiddelde uitgaven bij de ander gemeenten in West-Friesland maar ook met soortgelijke gemeenten met eenzelfde sociale structuur en inwoneraantal. Aandachtspunt zijn de hogere uitgaven voor Wmo en Jeugd.