Persverklaring coalitiepartijen Medemblik over het sociaal domein

College van Medemblik geeft belangrijke informatie over kosten sociaal domein.

Tijdens een informatieavond heeft wethouder Nijsingh, vergezeld door direct betrokken medewerkers, belangrijke duidelijkheid geboden over de kosten van WMO en jeugdzorg.In veel gemeenten zijn er zorgen over de almaar stijgende kosten van deze taken.

Ook in Medemblik moest er de afgelopen jaren steeds geld bij.Medemblik is al een tijd druk bezig zowel helderheid over de cijfers te bieden als organisatie en werkwijzen te verbeteren. Dat is een zaak van lange adem, vooral door de krapte op de arbeidsmarkt.

Met een presentatie over de cijfers kwam deze avond een hoofdlijn van de problemen duidelijk voor het voetlicht: Medemblik heeft voor het sociaal domein jarenlang minder geld op de eigen begroting gezet dan het rijk via het Gemeentefonds beschikbaar stelde. Daarmee is een belangrijke reden voor het steeds maar moeten ‘bijplussen’ aangegeven.

Tekst gaat verder onder de advertentie
Tekst gaat verder onder de advertentie
Tekst gaat verder onder de advertentie
Tekst gaat verder onder de advertentie
Tekst gaat verder onder de advertentie
Tekst gaat verder onder de advertentie
Tekst gaat verder onder de advertentie
Tekst gaat verder onder de advertentie
Tekst gaat verder onder de advertentie
Tekst gaat verder onder de advertentie
Voor wie zich goed informeert kan dit gegeven overigens niet nieuw zijn: in een rapport van BDO-accountants van september 2021 werd dit al aangegeven.

Ook is na deze avond afgerekend met de in raadskringen wel gehoorde bewering dat Medemblik relatief veel geld aan deze taken uitgeeft: we hebben binnen Westfriesland een bedrag aan kosten per inwoner onder het gemiddelde.

Ook de vaak met Hollands Kroon gemaakte vergelijking, dat het daar allemaal veel goedkoper zou zijn, blijkt op basis van de echte cijfers niet te kloppen. Het beeld dat we juist op het sociaal domein zouden ‘leeglopen’ kan worden weggenomen.

Als coalitie gaan we uiteraard stevig door met het effectief en doelmatig organiseren van het sociaal domein, primair vanuit de zorg die een deel van onze inwoners nodig heeft. De problemen zijn zeker niet weg, maar laten we wel werkelijkheid en fictie uit elkaar houden!

De fractievoorzitters van GB, CDA, Morgen! en D66