Raadsvragen VVD over het Sociaal Domein in Medemblik

MEDEMBLIK – Tom Beerepoot van de VVD Fractie in de gemeenteraad van Medemblik heeft diverse vragen aan het college gesteld over de kosten van het sociaal domein. Afgelopen 27 juni is de gemeenteraad bijgepraat over het proces en de status van het sociaal domein en tijdens deze bijeenkomst heeft de VVD volgens Beerepoot geen goed inzicht ontvangen in de kosten van het sociaal ldomein, het verloop daarvan en de bijdrage vanuit het Rijk.

Tom Beerepoot (VVD)

De VVD wil nu dat het nieuwe college de vragen die Beerepoot heeft gesteld gaat beantwoorden, vragen zoals de personeelskosten inclusief overhead en externe inhuur. Daarnaast maakt de VVD zich vooral grote zorgen over de kwaliteit van de zorg om ons heen. Tom Beerepoot: “wij hebben geen goed inzicht in de wachtlijsten en schrijft de accountant dat van een aantal zorginstellingen geen controleverklaring ontvangen is. Hierdoor is sprake van onzekerheid ten aanzien van de prestatielevering. Ook met betrekking tot de jeugdzorg schrijft de accountant dat van een aantal zorginstellingen onvoldoende controle-informatie ontvangen is waardoor niet aangetoond is dat voor de gefactureerde zorg ook daadwerkelijk prestaties verricht zijn. Hieruit blijkt ons inziens dat wij het sociaal domein nog niet op orde hebben.”

Beerepoot wil weten:

 1. Of het college de VVD inzicht kan geven in de omvang van de wachtlijsten? Het gaat de VVD hierbij om de periode welke gelegen is tussen de datum waarop de zorgaanvraag gesteld is en de datum waarop de behandeling daadwerkelijk aangevangen is.
  – Gaat het bij de wachtlijsten om aanvragen van 1 maand, van 1 kwartaal of van 1 half jaar of meer oud?
  – Hoe groot (welke aantallen) zijn de wachtlijsten in de genoemde termijnen?
  – Gaat het om een specifieke groep aanvragen waarvoor langere wachttijden gelden?
 2. Uit de opmerkingen van de accountant blijkt dat wij niet altijd grip op de zorginstellingen hebben?
  – Om hoeveel zorginstellingen gaat het en hoe zorgt u ervoor dat u grip op alle zorginstellingen krijgt?
  – Kan het zijn dat cliënten hierdoor niet de zorg krijgen die zij nodig hebben?
 3. Welk percentage maakt het sociaal domein uit van de totale gemeentebegroting ?
 4. Worden alle zorgaanbieders door u bezocht/gecontroleerd en zo ja; hoe vaak per jaar ?
 5. Hoe borgt u de kwaliteit van de zorgaanbieders zoals bijv. Villa Maria ?
 6. Wat doet u om zorgfraude tegen te gaan ?
 7. Is het door u aangeschafte data management systeem inmiddels operationeel/gevuld ?
 8. Wat is de visie van het nieuwe college m.b.t. de zgn. “open house systematiek en het aantal aanbieders” ?
 9. Wat is de visie van het nieuwe college m.b.t. de invoering van een inkomenstoets en eigen bijdrage ?