Bestemmingsplan ‘Andijk – Cornelis Kuinweg 29 én Gedeputeerde Laanweg 20’ onherroepelijk

Tegen het bestemmingsplan is geen beroep ingesteld. Het bestemmingsplan is daarom op 27 januari 2024 onherroepelijk geworden.

Bestemmingsplan ‘Wognum – Bloesemgaerde Noord’ onherroepelijk

Het bestemmingsplan is een juridisch-planologische regeling voor het realiseren van maximaal 50 woningen op de locatie Bloesemgaerde Noord gelegen tussen Westeinderweg 5 en 7 te Wognum.

Bestemmingsplan ‘Andijk – Dijkweg 163’

In deze bekendmaking ziet u hoe u het bestemmingsplan kunt bekijken, hoe u beroep kunt aantekenen en vanaf welke datum het plan in werking treedt.

Ontwerp bestemmingsplan Dijkweg 163 Andijk

De eigenaar/initiatiefnemer heeft een plan ingediend voor het vervangen van het bestaande vervallen garagebedrijf door 7 woningen. Het woningbouwaanbod in de kern Andijk wordt vergroot en verbeterd

Ontwerpbestemmingsplan ‘Veegplan gemeente Medemblik’

Bij een veegplan kunnen meerdere herzieningen van bestemmingsplannen tegelijkertijd behandeld worden.

Rectificatie bestemmingsplan Molenblik Medemblik

Molenblik wordt een woonwijk met met circa 220 woningen waaronder sociale huur en goedkope koopwoningen.

Bestemmingsplan ‘Andijk – Buurtje 3A’ onherroepelijk

Het bestemmingsplan heeft van 18 november 2022 tot 31 december 2022 ter inzage gelegen.

Vaststelling bestemmingsplan ‘Andijk – Buurtje 3A’

Het bestemmingsplan kunt u tot 31 december 2022 inzien

Vaststelling bestemmingsplan ‘Andijk – Beldersweg 25’

De bedrijfsbebouwing wordt gesloopt en de woning met bijgebouwen wordt daarvoor in de plaats gebouwd.

Provincie geeft fiat over aangepast bestemmingsplan Agriport en haar datacenters

Hierdoor wordt de bouw van een nieuw datacenter ten westen van de A7 mogelijk

Bekendmaking vaststelling bestemmingsplan Centrumplan Woningbouw Abbekerk

ABBEKERK – De gemeenteraad van Medemblik heeft op 29 september 2022 het bestemmingsplan Centrumplan Woningbouw Abbekerk gewijzigd vastgesteld. In deze bekendmaking ziet u hoe u het bestemmingsplan kunt bekijken, hoe…