Medemblik gaat bestemmingsplan buitendijks parkeren vaststellen

MEDEMBLIK – 11 juli 2019 besloot de toenmalige gemeenteraad van de gemeente Medemblik om het huidige bestaande parkeerterrein in de Wieringermeer te gaan verbeteren en uit te gaan breiden. Met het uitbreiden van deze parkeerplaats hoopt de gemeente Medemblik de binnenstad de parkeerproblemen het hoofd te bieden, zeker in het toeristenseizoen. Al jaren is er een groot gebrek aan parkeerruimte in de binnenstad van Medemblik.

Lees ook: Medemblik wil buitendijksparkeren nog voor start toeristenseizoen 2023 gereed hebben

De parkeerplaats wordt zo ingepast dat het onderdeel moet gaan vormen van de integrale recreatieve groenstructuur rond de stad Medemblik. Met het ontwerp wordt de integriteit en cultuurhistorische waarde van de Westfriese Omringdijk niet alleen behouden, maar zelfs versterkt. Niet in de laatste plaats dankzij een landmark op de plek waar de Wieringermeerdijk en de Westfriese Omringdijk samenkomen.

Zonnedak

Medemblik laat op dit moment nog wel een haalbaarheidsonderzoek instellen of het mogelijk is om boven de parkeerplaatsen een ‘zonnedak’ te realiseren. Dit onderzoek loopt nu nog maar het college stelt de gemeenteraad voor om het bestemmingsplan niet op de uitkomst te laten wachten om zo nog verdere vertraging van het project te voorkomen. Mocht er toch nog worden besloten om een zonnedak te realiseren dan kan dit volgens de gemeente Medemblik via een nieuwe procedure gedaan worden.

Lees ook: Buitendijksparkeren Medemblik, de bal ligt nu bij de gemeenteraad