Bouw 220 woningen Medemblik weer stuk dichterbij gekomen met vaststellen bestemmingsplan

MEDEMBLIK – Het college van burgemeester en wethouders heeft het bestemmingsplan voor de nieuwe wijk Molenblik vastgesteld en naar de gemeenteraad gestuurd. Dit betekent dat de bouw van circa 220 woningen aan de zuidkant van de stad Medemblik weer een stuk dichterbij is gekomen. In april moet de gemeenteraad er nog een besluit over nemen. De verwachting is dat de ontwikkelaars BPD Gebiedsontwikkeling en Zeeman Real Estate dan voor de zomer een omgevingsvergunning kunnen gaan aanvragen, waarna de bouw van de woningen hopelijk snel kan starten.

Ontsluiting

De voorbereiding tot een ontwerp bestemmingsplan heeft langer geduurd dan verwacht. Wethouder Jeroen Broeders: “Met name de ontsluiting van de wijk was een grote hobbel die we hebben moeten nemen. Ons eerste voorstel, een ontsluiting via de Bolzijl, werd door de Provincie afgekeurd. We zijn nu uitgekomen op een ontsluiting over bedrijventerrein De Klink. Het heeft niet de eerste voorkeur, maar verkeerskundig nog steeds een prima oplossing. De woningnood is inmiddels dermate hoog, dat je soms ook voor een minder ideale oplossing moet kiezen. We moeten immers bouwen, bouwen, bouwen.

Lees ook: Rectificatie bestemmingsplan Molenblik Medemblik

Spuitzone

Het plangebied heeft te maken met omliggende landbouwgronden. Er wordt een overeenkomst gesloten tussen een grondeigenaar en de ontwikkelaars. Hierdoor bevinden de toekomstige woningen zich op de minimaal benodigde afstand van vijftig meter van de landbouwgronden waarop gespoten zou mogen worden met bestrijdingsmiddelen.

Nieuwe waterrijke wijk voor gezinnen

De nieuwe woonwijk nabij de kern Medemblik voorziet in een grote woningbehoefte en maakt doorstroming binnen de stad en de gemeente beter mogelijk. De wijk kenmerkt zich door een waterrijk en groen karakter en is gelegen in de polder. Het zal met name (aankomende) gezinnen aanspreken, maar ook starters, huurders en 55-plussers. Het woningbouwprogramma levert een belangrijke bijdrage aan de vernieuwing en verjonging van de woningvoorraad in de kern Medemblik.

Wethouder Jeroen Broeders: “De voorbereidingen voor deze wijk duren al veel te lang. Met het vaststellen van het bestemmingsplan kunnen we door en hopelijk op korte termijn gaan bouwen voor die vele inwoners die hier met smart op zitten te wachten.”

Lees ook: Kruising N239 Agriport kan niet veel meer verkeer verwerken, komst nieuwbouwwijk Molenblik nog onzeker.

Vervolgprocedure

Het bestemmingsplan (met een reactie op de eerder ingediende zienswijzen) wordt behandeld tijdens de raadscommissie op 21 maart. Daarna wordt het plan aangeboden aan de gemeenteraad ter vaststelling. Nadat het bestemmingsplan onherroepelijk is geworden, kan de ontwikkelaar een omgevingsvergunning gaan aanvragen. Kijk voor meer informatie over het plan op: https://www.nieuwbouw-molenblik.nl/

Eén gedachte over “Bouw 220 woningen Medemblik weer stuk dichterbij gekomen met vaststellen bestemmingsplan

  1. Mooi nieuws, het plan dateert al van enkele jaren terug en is dus geen nieuwigheid. In aug 2021 werd de overeenkomst tussen de vorige wethouder Andrea van Langen (VVD) en de beide ontwikkelaars al getekend. Ook met 220 woningen waarvan 25% sociale huur. Nu is het traject eindelijk gelopen, de problemen met de ontsluiting en de nabijheid van agrarische grond waarop wie weet ooit bestrijdingsmiddelen gebruikt kunnen worden zijn opgelost. Als de raad akkoord is (hopelijk geen beroepszaken) en de technische vergunningen er liggen, kan het werk beginnen. Wat jaren terug begon wordt nu zichtbaar.

Reacties zijn gesloten.