Bestemmingsplan ‘Andijk – Cornelis Kuinweg 29 én Gedeputeerde Laanweg 20’ onherroepelijk

ANDIJK – De gemeenteraad van Medemblik heeft het bestemmingsplan op 30 november 2023 vastgesteld. Het bestemmingsplan is een juridisch planologische regeling voor het mogelijk maken van de uitbreiding van de bedrijfsvoering van het bloembollenbedrijf en de realisatie van een huisvestingsvoorziening voor buitenlandse werknemers. Een voorwaarde voor de uitbreiding van grootschalige agrarische bedrijven is het slopen en wegbestemmen van een agrarisch bedrijf. In dit geval wordt de locatie Gedeputeerde Laanweg 20 hiervoor gebruikt.

Het bestemmingsplan heeft van 15 december 2023 tot 27 januari 2024 ter inzage gelegen. In deze periode kon iedereen beroep instellen tegen het bestemmingsplan bij de Raad van State. Tegen het bestemmingsplan is geen beroep ingesteld. Het bestemmingsplan is daarom op 27 januari 2024 onherroepelijk geworden.