Bekendmaking: Melding ontvangen voor Kruin 11 te Wervershoof (Toepassen van grond of baggerspecie)

Het gaat over klasse landbouw/natuur grond nodig voor opknappen speeltuin.

Bekendmaking: Besluit aanvraag omgevingsvergunning voor het tijdelijk plaatsen van een toegangspoort, cameramast en aanbrengen verharding op het perceel Dijkweg 1 in Andijk (reguliere voorbereidingsprocedure)

Het besluit en de bijbehorende stukken kunt u tot en met 26 juli 2024 inzien in het gemeentehuis aan de Dick Ketlaan 21 in Wognum.

Bekendmaking: Kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning voor wijzigen van het gebruik naar zorglocatie, De Pijp 8 en 8A in Wervershoof

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure. Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit.

Bekendmaking: Kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning voor legaliseren van de bestaande aanbouw, Zeeweg 62 in Wervershoof

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure. Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit.

Bekendmaking: Kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning voor ontwikkelen van achttien woningen, Perenlaan in Zwaagdijk-West

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure. Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit.

Bekendmaking: Ontwerpverklaring van geen bedenkingen en ontwerp omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) voor het bouwen van 12 woningen (6 woningen en 6 appartementen) op het perceel De Onderneming (Oostzijde), Nibbixwoud

De gemeenteraad heeft op 25 april 2024 een ontwerp verklaring van geen bedenkingen afgegeven voor het bouwen van 12 woningen op het perceel De Onderneming in Nibbixwoud.

Bekendmaking: Weggesleepte fietsen Walesteeg Medemblik

MEDEMBLIK – Op grond van artikel 4:10 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Medemblik 2024 zijn op 07 juni 2024 op de Walesteeg ter hoogte van huisnummer 1C te Medemblik…

Bekendmaking: Besluit aanvraag evenementen vergunning voor het houden van de Oldtimerdag Medemblik op 21 juli 2024 in het centrum van Medemblik

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage op het gemeentehuis aan de Dick Ketlaan 21 in Wognum.

Kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning voor renoveren van een bedrijfsverzamelgebouw, Nijverheidsweg 17 in Medemblik

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure. Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit.

Bekendmaking: Vaststelling bestemmingsplan ‘Hoornseweg 9A’ Wognum

Het bestemmingsplan gaat uit van de herbestemming van een bedrijfspand voor vaste bewoning.

Bekendmaking: Besluit intrekken verleende omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning op het perceel Kerkepad 31, 1619AE Andijk (reguliere voorbereidingsprocedure)

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage op het gemeentehuis aan de Dick Ketlaan 21 in Wognum