Ontwerp bestemmingsplan Dijkweg 163 Andijk

dijkweg 3 1

ANDIJK – De eigenaar/initiatiefnemer heeft een plan ingediend voor het vervangen van het bestaande vervallen garagebedrijf door 7 woningen. Het woningbouwaanbod in de kern Andijk wordt vergroot en verbeterd. De vervallen gebouwen worden opgeruimd en de stedenbouwkundige situatie ter plaatse wordt verbeterd.

De initiatiefnemers zijn eigenaar van de kadastrale percelen 1123, 1510 en 2011 aan de Dijkweg 163 in Andijk. Deze percelen worden op dit moment gebruikt voor bedrijfsdoeleinden.De initiatiefnemers hebben de wens om het plangebied te transformeren naar een woonlocatie met een Andijks DNA. De bedrijfsactiviteiten zullen hiermee verdwijnen. Deze transformatie draagt bij aan de ruimtelijke kwaliteit van de omgeving en levert een maatschappelijke meerwaarde op voor Andijk.

Het gemeentelijk onderzoek naar de woonbehoefte heeft duidelijk gemaakt dat Andijk behoefte heeft aan (betaalbare) woningbouw voor starters en senioren. Het voorliggend plan betreft de transformatie naar een woonlocatie met zeven woningen, waarvan vijf voor de doelgroep ouderen en jongeren uit Andijk.

Afbeeldingen: Huisman Ruimte & Visualisatie

Loading

One thought on “Ontwerp bestemmingsplan Dijkweg 163 Andijk

  1. J. De Vries 19 juli 2023 at 13:46

    Begonnen in 2021 onder wethouder Andrea van Langen. Nu is het zo ver dat de hele procedure zoals die is voorgeschreven klaar is en komt dit in de raad: we bouwen door, ook in Andijk!

Comments are closed.