Bestemmingsplan ‘Andijk – Dijkweg 163’

De gemeenteraad van Medemblik heeft het bestemmingsplan op 21 december 2023 gewijzigd vastgesteld ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan. In deze bekendmaking ziet u hoe u het bestemmingsplan kunt bekijken, hoe u beroep kunt aantekenen en vanaf welke datum het plan in werking treedt.

Wat houdt het plan in?

Het bestemmingsplan betreft een juridisch-planologische regeling voor het realiseren van de transformatie van een bedrijfslocatie naar woonlocatie aan de Dijkweg 163 in Andijk. Het betreft de sanering van een leegstaande loods van 815 m² en de bouw van 7 woningen voor starters en senioren. Het gaat om 5 betaalbare koopwoningen (85% van de NHG-grens) en 2 vrije sector koopwoningen.

Bestemmingsplan en besluit bekijken?

Het bestemmingsplan kunt u van 19 januari 2024 tot 2 maart 2024 op de volgende manieren inzien:

  • 1.op de website Externe link:www.ruimtelijkeplannen.nl . Op deze site kunt u zoeken op plannaam, of met de identificatiecode IMRO-code: NL.IMRO.0420.BPDIJKWEG163ANDIJK-VA01
  • 2.op afspraak in het gemeentehuis van Medemblik waar u het kunt inzien, bij het Klantcontact Centrum in Wognum.

Reageren op het bestemmingsplan?

Als u het niet eens bent met het besluit van de gemeenteraad, dan kunt u daartegen beroep indienen bij de Raad van State. Daarvoor hoeft u geen zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan ingediend te hebben. Iedereen mag beroep indienen tegen omgevingsrechtelijke besluiten.

Hoe stelt u beroep in?

U heeft hiervoor 6 weken de tijd. Dit is de termijn van ter inzage legging van het vastgestelde bestemmingsplan. U stelt beroep in door een brief te schrijven vóór 2 maart 2024 aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. U kunt ook via internet beroep instellen. Meer informatie hierover staat op de website Externe link:www.raadvanstate.nl.

In uw beroepschrift vermeldt u waarom het niet eens bent met de vaststelling van het bestemmingsplan. Voor het instellen van beroep moet u griffierecht betalen. Op de website van de Raad van State staan de prijzen weergeven.

Wanneer treedt het bestemmingsplan in werking?

Het bestemmingsplan treedt in werking op 2 maart 2024. Dit is de eerste dag na afloop van de beroepstermijn van zes weken.

Heeft u op tijd beroep ingesteld en wilt u niet dat het bestemmingsplan in werking treedt, dan kunt u een “verzoek om voorlopige voorziening” indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit is een aparte procedure, waarin de voorzitter kan besluiten het bestemmingsplan niet in werking te laten treden totdat in de beroepszaak een uitspraak is gedaan. Als u een verzoek om voorlopige voorziening indient, moet u daar griffierecht over betalen.