Medemblik verlengt aanvraag subsidie voor aardgasvrije woning met 1 jaar

Voor 2024 heeft de gemeente een totaalbudget van € 100.000,- beschikbaar voor deze subsidie. Inwoners van gemeente Medemblik met een eigen koopwoning, kunnen nu subsidie aanvragen.

Westfriese gemeenten wijzen subsidieverzoek WeeFF af

De streekomroep wilde dit geld gebruiken voor o.a. het uitbreiden van het aantal medewerkers

Miljoenen euro’s subsidie om platteland in West-Friesland te versterken

De subsidie komt voort uit onderdeel LEADER van het Nationaal Strategisch Plan 2023-2027 voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Medemblik heeft in 2024 ruim 3.4 miljoen euro subsidie te verdelen

De Schoof krijgt ruim 125.000 euro, Zwembaden, Topsport en de breedtesport krijgen minder geld

Nadere regels subsidie duurzaamheid maatschappelijke organisaties Medemblik

Het college kan in bijzondere gevallen afwijken van de verordening en/of het bepaalde in deze regeling, indien een strikte toepassing daarvan zal leiden tot een onevenredige benadeling van de aanvrager…

Medemblik hand in hand met de bibliotheken voor meer subsidie overheid voor de transitie naar een maatschappelijke bibliotheek

Een maatschappelijke bibliotheek richt zich meer op het aanbieden van activiteiten op het terrein van het sociaal domein, waar laaggeletterdheid, inburgering, participatie en sociale inclusie centraal staan.

€ 500.000 beschikbaar voor gemeentelijke projecten die de leefomgeving klimaatbestendiger maken

De regeling is bedoeld om deze projecten versneld uit te kunnen voeren. HHNK reserveert hiervoor een totaal bedrag van € 2 miljoen.

Nog steeds geen beslissing minister over mogelijke subsidie zwembad De Zeehoek

Wanneer de minister nu wel met een reactie en/of een oplossing gaat komen is in nevelen gehuld. Maar het gaat er op lijken dat het voor De Zeehoek te laat…

Ook dit jaar is de subsidie “Bestaande woningen van het aardgas af 2023 beschikbaar”

De gemeente stelt voor 2023 een totaalbudget van € 75.000,- beschikbaar. Inwoners met een eigen koopwoning kunnen subsidie aanvragen

De provincie Noord-Holland stelt in 2023 opnieuw € 101.500 beschikbaar voor groene projecten.

Van 1 januari tot en met 1 februari 2023 kan elke vrijwilligersgroep met een goed groen idee een aanvraag indienen.

De provincie Noord-Holland stelt daarom €500.000,- subsidie beschikbaar om bushaltes toegankelijk te maken voor reizigers met een beperking.

De subsidie kan ook gebruikt worden voor kleinere aanpassingen aan de halte