Medemblik hand in hand met de bibliotheken voor meer subsidie overheid voor de transitie naar een maatschappelijke bibliotheek

bieb wognum

MEDEMBLIK – De Westfriese bibliotheken zijn bezig met de transitie van klassieke naar een meer maatschappelijke bibliotheek, als voorbeeld zijn hier de bibliotheken van Denemarken en Finland genomen. Een maatschappelijke bibliotheek richt zich meer op het aanbieden van activiteiten op het terrein van het sociaal domein, waar laaggeletterdheid, inburgering, participatie en sociale inclusie centraal staan. Het college van Medemblik staat achter deze visie en zegt dat dit past bij de ontwikkeling van de toekomstige zorgplicht van de gemeente Medemblik voor het bibliotheekwerk

Het college zegt dit in een reactie op vragen van MORGEN! over het feit dat Staatssecretaris Uslu voornemens is om tientallen miljoenen euro’s extra voor de bibliotheken in Nederland beschikbaar te stellen. Dat de bibliotheken in de gemeente Medemblik onmisbaar zijn blijkt wel uit het feit dat ruim er ruim 7700 inwoners een lidmaatschap hebben en jaarlijks ruim 52.000 bezoekers aan de diverse activiteiten zijn

Bibliotheek Wognum niet in gevaar

Omdat er zicht is om permanente middelen voor de bibliotheken kan de Stichting Westfriese Bibliotheken met eigen middelen de bibliotheek in Wognum voortzetten binnen de bestaande subsidiering. “Daarnaast biedt de SPUK ‘Lokale Bibliotheekvoorzieningen’ als overbrugging tot de zorgplicht en daarmee toegenomen middelen voor de bibliotheek ook financiële ruimte om de voorziening voort te zetten,” zegt het college op de vragen van MORGEN!

Loading