Westfriese gemeenten wijzen subsidieverzoek WeeFF af

MEDEMBLIK – De Stichting Streekomroep West-Friesland is met WeeFF als uitzendgerechtigde de streekomroep van West-Friesland, voortgekomen uit een fusie van RTV Hoorn en Radio Enkhuizen. Het Rijk heeft besloten dat lokale omroepen in Nederland moeten fuseren tot streekomroepen om zo beter te kunnen professionaliseren.

Om deze professionaliseringsslag te kunnen maken heeft de streekomroep naast de al bestaande subsidie van ruim 100.000 euro nog een extra subsidie nodig om dit te kunnen bereiken.

De Stichting vroeg daarom aan de zeven gemeenten een bedrag van € 487.000,- tot en met 2027, Medemblik zou hier dan € 101.480,- aan bijdragen. De streekomroep wilde dit geld gebruiken voor o.a. het uitbreiden van het aantal medewerkers en de opleiding van deze medewerkers, het centraliseren van de huisvesting en het optimaliseren van de mediaproducten.

Geen extra subsidie

De zeven Westfriese gemeenten hebben nu in een gezamenlijk besluit laten weten het verzoek af te wijzen.

Buiten deze extra subsidie krijgt de streekomroep al uit het Stimuleringsfonds voor Journalistiek een bedrag van € 250.000,- voor 2024, voor 2025 moet dit deze subsidie opnieuw worden aangevraagd.