Medemblik heeft in 2024 ruim 3.4 miljoen euro subsidie te verdelen

MEDEMBLIK – De gemeente Medemblik heeft in 2024 ruim 3.4 miljoen euro in de subsidiekas waarvan het meeste, ruim 1.3 miljoen euro voor Kunst en Cultuur is gereserveerd. De gemeenteraad moet elk jaar de financiële kaders vastleggen voor de welzijnssubsidies, zodra dit is gebeurt is het college bevoegd om de ruim 3.4 miljoen euro te verdelen onder de subsidieaanvragers. Dit gebeurt via het jaarlijkse subsidieprogramma dat eind oktober tijdens de raadsvergadering wordt vastgelegd.

Lees ook: 556.367,- euro aan subsidies voor de zwembaden in de gemeente Medemblik

Minder subsidie Peuterspeelzaalwerk en Onderwijsbegeleiding

In 2021 besloot de toenmalige gemeenteraad stapsgewijs te gaan bezuinigen op het onderdeel Peuterspeelzaalwerk, daardoor zal het budget nu nog 1x met 20.000 euro worden verlaagd. In de Lentenota 2023 is een bedrag van 30.000 euro van het onderwijsbeleid van peuterspeelzalen verplaatst naar gemeenschappelijk onderwijs. Ook op het onderdeel Onderwijsbegeleiding is in 2022 besloten deze met 19.340,- te verlagen en in 3 stappen in zijn geheel af te bouwen.

Zwembaden, Topsport en de breedtesport krijgen minder geld

Het bedrag ten behoeve van zwembaden wordt verlaagd met €383.443 in overeenstemming met de motie vreemd aan de orde van de dag “Een doelgroepenbad voor de gemeente Medemblik”. Het budget voor breedtesport wordt conform afspraak met u dit jaar verder afgebouwd met €16.049. Volgend jaar wordt deze post voor de laatst keer afgebouwd, er blijft dan een bedrag over van €32.759. Het budget voor topsport wordt met €3.333 verminderd. U heeft bij het vaststellen van de begroting 2022 besloten deze subsidieregeling in drie stappen af te bouwen van €60.000 naar €50.000.

Tekst gaat verder onder de foto

Subsidies

De Schoof krijgt ruim 125.000 euro

De bijdrage voor de huur van de Schoof werd als subsidie uitgekeerd. Door een verschil in indexatie tussen huur en subsidie gingen de bedragen uit elkaar lopen. Om dit te corrigeren wordt er een bedrag van €123.359,- uit het subsidieplafond gehaald. Het bedrag wordt volgens afspraak aan de Schoof uitgekeerd ter compensatie van de huur.

Na vaststelling van de subsidieplafonds stelt het college het definitieve subsidieprogramma op en worden uiterlijk 31 december 2023 de subsidiebeschikkingen naar de betreffende organisaties verstuurd.