Share

Ook dit jaar is de subsidie “Bestaande woningen van het aardgas af 2023 beschikbaar”

MEDEMBLIK – Met deze subsidie ondersteund de gemeente Medemblik woningeigenaren die hun woning aardgasvrij willen maken. De subsidie gaat met terugwerkende kracht in vanaf 1 januari 2023.

De gemeente stelt voor 2023 een totaalbudget van € 75.000,- beschikbaar. Inwoners met een eigen koopwoning kunnen subsidie aanvragen. Afhankelijk van de gekozen oplossing om de woning aardgasvrij te maken ontvangen zij voor maximaal € 2.500,- of maximaal € 4.000,- subsidie. De subsidie is aan te vragen voor aardgasvrije oplossingen die vanaf 01 januari 2023 zijn gedaan.

Deze subsidie ‘Bestaande woningen van het aardgas af 2023’ is vanaf vrijdag 14 april om 9.00 aan te vragen via de website van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord 

Wilt u de subsidie combineren met andere subsidies? Kijk dan op de site van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) naar subsidies zoals de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE).

Wilt u uw woning al voorbereiden op een aardgasvrije toekomst, maar is afsluiten nog geen optie? Op de website van het Duurzaam Bouwloket staan maatregelen die u nu al kunt treffen. Dit maakt de overstap naar aardgasvrij wonen in de toekomst makkelijker.

De redactie van Medemblik Praat bestaat uit 2 personen die zo goed mogelijk proberen het nieuws voor en door inwoners van de gemeente Medemblik te brengen. Daarnaast maken wij gebruik van toeleveranciers voor beeldmateriaal van incidenten/ongevallen Heb jij een tip voor de redactie? Mail ons op redactie@medemblikpraat.nl