‘Medemblik, speel open kaart over waterkwaliteit sloten Andijk’. MORGEN!, wil nu eindelijk eens de beerput open hebben

Chemisch vervuilde sloten lijkt de oorzaak te zijn van de vissterfte

MORGEN! zet plannen voor Integraal Huisvestingsplan onderwijs in Medemblik door.

Integraliteit van werken vinden we belangrijk

GemeenteBelangen: ‘Vastberaden in onzekere tijden’

Het zijn niet de leukste tijden waarin we ons begeven

D66: ‘Medemblik klimt uit financiële dal, maar gaat niet in één keer’

Dit alles in het belang van onze inwoners. En daar doen we het tenslotte voor!

ChristenUnie Medemblik: ‘We zijn gelukkig weer in de zwarte cijfers’

Is dit de verdienste van de nieuwe coalitie? Nee, we hebben van de landelijke overheid meer geld gekregen.

CDA Medemblik: ‘ Hoe mooi woorden ook soms zijn, zonder daden geen resultaat’

Het CDA is positief over de punten die we eerder inbrachten en terugzien in de begroting

VVD Medemblik: ‘Is dit college doof en blind voor de zorgen van de mensen thuis?’

De rekening wordt dus bijna volledig neergelegd bij inwoners en bedrijven

MORGEN!: ‘Kijken met een positieve blik naar deze begroting   

Uiteraard is de lastenverzwaring van de ozb geen leuk bericht, maar wel een noodzakelijke

Hart voor Medemblik: ‘De Medemblikse begroting voor 2023 stemt zoals verwacht weinig hoopvol’

Hart voor Medemblik zegt voor ander beleid en andere keuzes te staan

MORGEN! maakt zich zorgen over uitbetaling energietoeslagen

MORGEN! maakt zich zorgen over de informatievoorziening naar de aanvragers, het communiceren naar de inwoners

Hart voor Medemblik: “Stimuleer lokale politiek onder jongeren uit gemeente Medemblik’

MEDEMBLIK – De gemeenteraadsverkiezingen zijn weer achter de rug en wederom lijkt de gemeentelijke politiek veel inwoners van de gemeente Medemblik maar weinig te interesseren de opkomst was laag en…