MORGEN! zet plannen voor Integraal Huisvestingsplan onderwijs in Medemblik door.

MEDEMBLIK – Voor MORGEN! is een Integraal Huisvestingsplan Onderwijs altijd al een belangrijk verkiezingspunt geweest en ook in het coalitieakkoord is een IHP opgenomen. Het coalitieakkoord zegt hierover: “Integraliteit van werken vinden we belangrijk. Daarom kijken we naar de mogelijkheden om de grote opgaven van onderwijshuisvesting, accommodatiebeleid en woningbouw met elkaar te verbinden en te kijken naar clustering, koppelkansen en mogelijkheden van multifunctioneel gebruik.

Om nu de plannen van MORGEN! kracht bij te zetten komt Siem Zeilemaker met een door D66 mede ondertekend amendement waarin het college wordt opgeroepen om de unieke kans om de Jozefschool en de Meridiaan in Medemblik samen te voegen tot een IHP.

Clustering van scholen in- en of in de nabijheid van sg de Dijk en mfa de Muiter grote voordelen kan hebben in het kader van multifunctionaliteit, gebruik van faciliteiten van de Dijk/de Muiter, zoals de toneelzaal, de directe bereikbaarheid van de sporthal en het oplossen van de verkeersproblemen door de mogelijkheid tot het creëren van een Kiss & Ride zone.

MORGEN!. wil dat er zo snel mogelijk een onderzoek gaat worden gestart naar de haalbaarheid van de samenvoeging van de twee scholen in de nabijheid van de sg De Dijk en MFA De Muiter in Medemblik. Om dit onderzoek te betalen wil MORGEN! 35.000 euro uit de reserve grondexploitatie halen.

Lees ook:

  1. MORGEN! wil Meridiaan en Jozefschool huisvesten in MFC De Muiter, sportschool gaat weg. Het ging hard tegen hard binnen de coalitie
  2. Jozefschool, Maria-Bernadette en De Meridiaan worden eindelijk onderhanden genomen, o.a. de ventilatie.

Loading