Share

ChristenUnie Medemblik: ‘We zijn gelukkig weer in de zwarte cijfers’

MEDEMBLIK – De ChristenUnie Medemblik laat in een reactie op de begroting 2023 weten blij te zijn dat deze in zwarte cijfers is geschreven én dat de druk en dreiging van de provincie om de gemeente Medemblik onder toezicht te plaatsen is verdwenen. Daarnaast is de ChristenUnie Medemblik ook blij met het extra geld voor informatiebeveiliging, iets waar de ChristenUnie al jarenlang op hamert.

Extra geld om dienstverlening te verbeteren

Ook de organisatie krijgt een behoorlijke pot met geld. “Hiermee hopen we dat nu ook de dienstverlening verbetert. Scholen krijgen een mooi bedrag om de gebouwen aan te passen. Prima plan. Waar komt dit geld allemaal vandaan?  Is dit de verdienste van de nieuwe coalitie? Nee, we hebben van de landelijke overheid meer geld gekregen. En als dat al niet genoeg was, krijgt de burger de rest voor zijn kiezen,’ aldus de ChristenUnie Medemblik

De WOZ-belasting gaat omhoog met 30%.

Waar de landelijke overheid van alles probeert om huishoudens en ondernemers, waarbij het water letterlijk aan de lippen staat, te helpen komt de lokale coalitie met een verhoging van de belasting. De CrhistenUnie zegt hierover in een reactie: “Gezinnen en ondernemers kampen met torenhoge energiekosten en het beroep op de voedselbank stijgt. Dat betekent alle hens aan dek voor lastenvermindering. Lokaal en landelijk staan dus haaks op elkaar en dat getuigt van makkelijk scoren. Kan dit anders? Jazeker. Wederom stijgen de kosten voor jeugdzorg. Wat is er aan de hand in Nederland?

De ChristenUnie wil meer inzet op preventie; begeleiding bij echtscheiding; kinderen een veilige omgeving geven, zodat de kosten naar beneden kunnen. “Leer van de omgeving en ga samenwerken. Arbeidsmigranten zijn nog steeds niet goed geadministreerd, zodat er geen belasting geheven wordt. Zet ondernemerschap in bij de keuzes en de verdeling.

Totaal aantal keren gelezen: 51 keer, Aantal keren vandaag gelezen: 1 keer

De redactie van Medemblik Praat bestaat uit 2 personen die zo goed mogelijk proberen het nieuws voor en door inwoners van de gemeente Medemblik te brengen. Daarnaast maken wij gebruik van toeleveranciers voor beeldmateriaal van incidenten/ongevallen