GemeenteBelangen: ‘Vastberaden in onzekere tijden’

MEDEMBLIK – “Het zijn niet de leukste tijden waarin we ons begeven,” zegt GemeenteBelangen over de huidige economische situatie in Nederland. “De energieprijzen zijn fors gestegen en de boodschappen in de supermarkt worden ook steeds duurder. De landelijke politiek pakt de problematiek halfslachtig aan: denk aan de toeslagenaffaire en de stikstofuitstoot. Dat werkt ook door in de gemeente Medemblik.

Financiën op orde gebracht

Daarom is het belangrijk om een stevige koers te varen en duidelijkheid te bieden,” gaat GemeenteBelangen verder. GemeenteBelangen ziet dat de begroting een logische vertaling is van het coalitieakkoord. “Zo zijn de financiën op orde gebracht, wordt weer in de organisatie geïnvesteerd en krijgt het huisvestingsplan (IHP) voor de scholen een vervolg. In 2023 worden de Jozefschool, Maria-Bernadette en De Meridiaan eindelijk onder handen genomen, onder andere de ventilatie en de verduurzaming wordt aangepakt,

Nog genoeg uitdagingen die aandacht vragen

GemeenteBelangen: “Ook op langere termijn moeten we de scholen en accommodaties in stand houden.” “Daar hebben we voldoende inkomsten en middelen voor nodig. Met woningbouw bieden we eigen inwoners en woningzoekenden een passende woning en tevens betekent dit extra inkomsten voor de gemeente. GemeenteBelangen wil woningbouw in alle kernen, dus ook in de kleinere kernen. Dat zorgt ook voor meer leefbaarheid en kunnen we de accommodaties zoals dorpshuizen en sportverenigingen in stand houden. Ook wil GemeenteBelangen inzetten op preventie en zorg,” aldus GemeenteBelangen in een reactie op de begroting 2023.

Tenslotte zijn we trots op onze musea. We hebben vele (verborgen) schatten in onze mooie gemeente. Na corona zitten de musea nog niet op hetzelfde bezoekersaantal. GemeenteBelangen gaat een voorstel bij de begroting indienen om de musea meer te ondersteunen.

Loading