Share

VVD Medemblik: ‘Is dit college doof en blind voor de zorgen van de mensen thuis?’

MEDEMBLIK – De VVD Medemblik is al jarenlang een tegenstander van forse verhogingen van de gemeentelijke belastingen, en dat laten zij ook duidelijk weten in een reactie op door het college aangeboden begroting 2023.

Door extreem hoge prijsstijgingen is dit jaar de inflatie torenhoog. Enorme prijsstijgingen bij dagelijkse boodschappen, energie en overige aankopen. Er zijn zorgen voor de toekomst bij onze inwoners en het vertrouwen in de politiek is laag en wat doet de coalitie: 30% OZB verhoging. Dit kan en mag niet ingevoerd worden. Het huidige college meldde doodleuk dat het gemeentelijk huishoudboekje weer op orde is gemaakt, maar dat is niet het hele verhaal. Het komend jaar stijgt de OZB met maar liefst 30%,” aldus de VVD Medemblik

Volgens de VVD Medemblik kun je het tekort niet alleen verhalen op de inwoners en vergeet ook de bedrijven niet, die het na de coronacrisis ook nu weer heel zwaar hebben. “De rekening wordt dus bijna volledig neergelegd bij inwoners en bedrijven. De coalitie van CDA, GB, D66 en MORGEN! doen een meer dan forse graai in de snel leeg rakende portemonnee van de inwoners van Medemblik.”

Met de VVD in het college waren er andere keuzes gemaakt.

Voor ons heeft de vorige Ozb verhoging van 12,5% al veel pijn gedaan, vooral omdat de andere partijen niet hebben gekozen voor een reorganisatie van het sociaal domein.” De fractie van de VVD zegt ervan overtuigd dat Medemblik structureel meer uitgeeft aan sociale voorzieningen dan de omliggende gemeentes en wil dit onderzocht hebben. “Er wordt nu eenzijdig gegrepen naar het middel van lastenverhoging voor de inwoners. Bij de begrotingsbehandeling zullen wij met een alternatief komen,” besluit de VVD Medemblik

De redactie van Medemblik Praat bestaat uit 2 personen die zo goed mogelijk proberen het nieuws voor en door inwoners van de gemeente Medemblik te brengen. Daarnaast maken wij gebruik van toeleveranciers voor beeldmateriaal van incidenten/ongevallen Heb jij een tip voor de redactie? Mail ons op redactie@medemblikpraat.nl