CDA Medemblik: ‘ Hoe mooi woorden ook soms zijn, zonder daden geen resultaat’

MEDEMBLIK – Het CDA reageert op de door het college aangeboden begroting voor 2023 dat er een glasheldere opdracht aan het college is gegeven om de begroting op te stellen. De kadernota, het coalitieakkoord en de provincie die de gemeenteraad en het college wees op de urgentie van het realiseren van een structureel resultaat. Het college heeft hier gehoor aan gegeven.

Het CDA is positief over de punten die we eerder inbrachten en terugzien in de begroting. We noemen er een aantal: de verbetering van handhaving verkeersonveilig gedrag, meer aandacht voor preventie binnen het sociaal domein, creatiever omgaan met kansen voor woningbouw – flexwonen en tiny houses worden benoemd-, meer geld voor cultuur,  een plan van aanpak om zorgfraude voorkomen, erfgoedbeleid, buurtbemiddeling,’ zegt het CDA in een reactie.  

Vurige wens

Het CDA heeft wel een vurige wens, een Lokale Inclusie Agenda maar de gemeenteraad heeft met elkaar afgesproken dat de komende twee jaar geen ruimte is voor nieuw beleid. “Liever pakken we dit eerder op als we een kans zien. Het CDA wil graag in gesprek met de raad over kleine boerderijmolens, waarmee een agrarisch bedrijf zelfvoorzienend kan worden. Het CDA gaat aan de slag om het eerder wegbezuinigde lokale preventiebeleid alcohol & drugs weer in de begroting op te nemen. Ook willen we het tarief lokale heffing sluitingsuur van sportverenigingen verlagen omdat we de stijging  onevenredig hoog vinden,” aldus het CDA Medemblik

Tot slot staat het CDA Medembli nog even stil bij het ontbreken van burgemeester Frank Streng. “Voor het eerst in het bestaan van onze gemeente Medemblik behandelen we de begroting zonder onze burgemeester Frank Streng. Wij wensen hem beterschap en bovenal een goed herstel toe.”