VVD Noord-Holland wil opheldering opheffen haltes en buslijnen gemeente Medemblik

Boer weten of de Gedeputeerde het met hem eens is dat juist deze doelgroepen ernstig benadeeld worden door de nieuwe dienstregeling en of de Gedeputeerde het gesprek wil aangaan met…

VVD wil opheldering over 264.934,- subsidie, ‘wie heeft dat gekregen?’

In 2023 was het subsidieplafond, het bedrag dat de gemeente Medemblik maximaal aan subsidie mag en kan uitgeven, gesteld op € 3.831.568,-

CDA wil opheldering over permanente bewoning op boten Westerhaven Medemblik

Mocht er op 1 of meerdere boten permanent worden bewoond dan wil Van den Bosch van de gemeente Medemblik weten dat zij hier tegen doet

Betrokken bewoners voorkeurstracé bouwweg PWN Andijk krijgen geen informatie PWN, MORGEN! wil opheldering

Volgens Beuker stellen de verontruste omwonenden zich op het standpunt dat hun belangen worden meegewogen in het definitieve tracé dat door PWN gaat worden voorgesteld aan Medemblik en Enkhuizen.

Ook Hart voor Medemblik en de ChristenUnie willen opheldering over de Klamp Andijk

De beide raadsleden willen nu weten of het college kan toelichten waarom de voorkeur is gegeven aan de Sport BV voor het beheer van het Sportcafé De Klamp en niet…

Dorpsraden geven niet thuis over de Kernvisie, VVD wil snel opheldering

Deze hebben ze bij de gemeente Medemblik ingeleverd en hierop heeft de gemeente Medemblik een gespecialiseerd bureau aan het werk gezet om samen met de dorpsraden dit verder uit te…

Hart voor Medemblik wil opheldering over lozingen in de havens en IJsselmeer door schepen

Van Eekelen: “Wij van Hart voor Medemblik vinden dit een zeer zorgelijke en ziekmakende ontwikkeling. Er zwemmen dagelijks mensen, zomer en winter, in dat water”

GemeenteBelangen wil opheldering over wooncontainers Dirk Bijvoetweg

GemeenteBelangen vraagt zich daarom ook af of de wooncontainers wel passen in het begrip landschappelijke inpassing en of dit beleidsmatig wel kan.

CDA wil opheldering college over de Spreidingswet

Els van den Bosch(CDA): “Wij vinden dat het gesleep met mensen over moet zijn en er dus een oplossing moet komen voor na mei.

D66 wil opheldering over zwemkom Koopmanspolder

De zwemkom heeft te maken met te weinig doorstroming met het IJsselmeer en door de ondiepte is de zwemkom ideaal voor blauwalg

VVD Medemblik wil opheldering over niet doorgaan verhuizen Tennisvereniging naar terrein FC Medemblik

De opbrengst van die grond zou volgens Heestermans voldoende kunnen zijn om de verhuizing van te kunnen betalen