D66 wil opheldering over zwemkom Koopmanspolder

ANDIJK/WERVERSHOOF – Cees Vlaar (D66) maakt zich zorgen over de toekomst van de zwemkom in de Koopmanspolder, de zwemkom is in 2019 ongeschikt verklaard als zwemwater door de vele blauwalg en het weghalen van het vele slib is te kostbaar en biedt ook niet voldoende soelaas. De zwemkom heeft te maken met te weinig doorstroming met het IJsselmeer en door de ondiepte is de zwemkom ideaal voor blauwalg, deze groeit daar dan in de warmere zomermaanden dan ook tierig.

Vlaar heeft nu een paar vragen gesteld aan het college over de toekomst van de zwemkom. Zo wil Cees Vlaar weten of er al meer duidelijkheid is over de inrichting en belevingsfuncties van het verblijfsgebied rond de zwemkom en hoe kansrijk deze zijn.

Maar ook wil Vlaar weten in welk stadium het Recreatieschap, Rijkswaterstaat en de gemeente Medemblik is met het onderzoek naar mogelijke / wenselijke ontwikkelingen van het duurzaam inrichtingsconcept.

In het verleden zijn volgens Vlaar op het terrein regelmatig evenementen waaronder muziekfestivals, gehouden. Vlaar wil dan ook weten van het college of het (mede)gebruik van het terrein als evenemententerrein een optie is die wordt meegenomen met de inrichting van het gebied, daarbij denkt Vlaar aan een evenement als Dijkpop.