Betrokken bewoners voorkeurstracé bouwweg PWN Andijk krijgen geen informatie PWN, MORGEN! wil opheldering

ANDIJK – PWN in Andijk gaat flink uitbreiden om ook in de toekomst het aanleveren van drinkwater te kunnen garanderen. Afgelopen 22 december is hiervoor de omgevingsvergunning voor gepubliceerd en naar verwachting zal de totale bouwduur rond de 4 jaar gaan duren. PWN wil om overlast voor de bewoners aan de Oosterweg en Dijkweg weg te nemen een tijdelijke bouwweg realiseren die de Gedeputeerde Laanweg met de Dijkweg moet gaan verbinden, hiervoor is PWN reeds in overleg met de eigenaren van de diverse percelen.

Verontruste bewoners trekken nu aan de bel omdat zij als direct betrokkenen vragen hebben over het voorkeurstracé van deze bouwweg maar hierover geen informatie krijgen van PWN. PWN laat weten dat dit pas gaat gebeuren als de omgevingsvergunning definitief is, dan pas wordt er een omgevingsmanagement ingericht en zullen de omwonenden schriftelijk worden geïnformeerd. Dit baart fractievoorzitter Tom Beuker van MORGEN! zorgen.

Volgens Beuker stellen de verontruste omwonenden zich op het standpunt dat hun belangen worden meegewogen in het definitieve tracé dat door PWN gaat worden voorgesteld aan Medemblik en Enkhuizen. Beuker wil daarom van het college weten of zij op de hoogte zijn van deze plannen van PWN om een bouwweg te realiseren, maar ook of het college het eens is met MORGEN! dat als de werkzaamheden gereed zijn het landschappelijke karakter van Andijk-Oost weer in de oorspronkelijke staat moet worden hersteld en dat de gemeente Medemblik samen met de gemeente Enkhuizen gaat optrekken om van de tijdelijke weg geen permanente verkeersroute te gaan maken.

Ook vraagt Beuker of het college het eens is met MORGEN! dat PWN ook direct de omwonenden naar hun wensen en bedenkingen gaat vragen, nog voordat de gemeente een instemmingsverzoek voor een tijdelijk tracé gaat worden voorgelegd, hierbij moet dan rekening worden gehouden met de maatschappelijke economische en financiële belangen voor er een definitief besluit wordt genomen. PWN moet volgens Tom Beuker de zorgvuldigheid in acht nemen door onverwijld met de betrokken bewoners in gesprek te gaan.

Eén gedachte over “Betrokken bewoners voorkeurstracé bouwweg PWN Andijk krijgen geen informatie PWN, MORGEN! wil opheldering

  1. Wat er ter inzage ligt is niet de vergunning: die is wel aangevraagd ,maar nog niet verleend. Het ontwerp van de vergunning zoals b en w die zouden willen verlenen ligt ter inzage. Daar kan men op reageren, maar als het om de tijdelijke bouwweg gaat: daar is straks weer een aparte procedure voor. Dus het heeft geen zin om tegen dit ontwerp voor het plan zelf te reageren als het je alleen om die weg gaat.

Reacties zijn gesloten.