Hart voor Medemblik wil opheldering over lozingen in de havens en IJsselmeer door schepen

MEDEMBLIK – Hart voor Medemblik fractielid Linda van Eekelen wil van de gemeente Medemblik opheldering over mogelijke illegale lozingen door enkele riviercruiseschepen. Volgens Van Eekelen lozen deze schepen illegaal hun tank met ontlastingen van de mensen aan boord in de Oosterhaven en in het IJsselmeer. Van Eekelen zegt hier bewijs in de vorm van foto’s en video te hebben.

Hart voor Medemblik wil einde aan deze lozingen

Van Eekelen: “Wij van Hart voor Medemblik vinden dit een zeer zorgelijke en ziekmakende ontwikkeling. Er zwemmen dagelijks mensen, zomer en winter, in dat water, zij moeten er toch van uit kunnen gaan dat de gemeente er voor zorgt dat dit water zo schoon mogelijk wordt gehouden. Buiten dat het zorgelijk is, is het nog illegaal wat deze schepen doen, zij zijn verplicht hun zwart water tank te lozen op speciaal daarvoor ingerichte loosplaatsen en niet in het oppervlakte water.

Hart voor Medemblik wil van het college nu weten of zij op de hoogte zijn van deze lozingen en of zij hier contact met de rederijen hebben opgenomen over deze lozingen. Maar ook of er in de gemeente Medemblik of in de buurt van de gemeente Medemblik loospunten zijn waar schepen hun tanks kunnen legen.

Hart voor Medemblik wil handhaven

Hart voor Medemblik wil nu dat de gemeente Medemblik stappen gaat zetten om te voorkomen dat deze lozingen in de (nabije) toekomst niet meer plaats gaan vinden en wil dan ook dat de gemeente hierop gaat handhaven. Van Eekelen wil dan ook weten hoe de gemeente Medemblik denkt dit te gaan doen.

Voor Hart van Medemblik is het handhaven van de strenge regels voor de pleziervaart als het gaat om het afvoeren van vuil water een must en zegt dan ook dat voor de pleziervaart dezelfde regels gelden als voor de beroepsvaart. Van Eekelen vraagt het college dan ook om welke controles de gemeente uitvoert hierop en welke sancties zij oplegt als er een overtreding wordt waargenomen.

Voor Hart van Medemblik en Linda van Eekelen is 1 ding duidelijk, het zwemwater in en om Medemblik moet veilig en schoon zijn.