Ondernemers Federatie Medemblik wil meer huisvesting arbeidsmigranten

Het OFM constateert dat vooral door de lage werkloosheid in West-Friesland er de komende jaren de regio een probleem gaat krijgen om het werk gedaan te krijgen

Besluit aanvraag omgevingsvergunning voor het brandveilig gebruiken van 2 logiesgebouwen voor huisvesten 64 buit. werknemers aan de Centrale Markt 9 – 1 t/m 9 – 16 in Zwaagdijk-Oost

De ontwerp-omgevingsvergunning heeft gedurende zes weken ter inzage gelegen. Tegen de ontwerp-omgevingsvergunning zijn geen zienswijzen ingediend.

Kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning voor bouwen van huisvesting voor buitenlandse werknemers, Veenakkers 13 in Andijk

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure. Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit.

Zwaagdijk-West kan opgelucht ademhalen, provincie schrapt plannen voor huisvesting statushouders

Uit gesprekken blijkt dat hiervoor geen draagvlak is bij de gemeente Medemblik en inwoners van Zwaagdijk-West.

Rekenkameronderzoek Huisvesting Arbeidsmigranten Medemblik Opmeer wil betere benutting Wet ‘Goed verhuurderschap’

Medemblik beschikt over een actueel beleidskader waarin duidelijk is te zien waar huisvesting van arbeidsmigranten mogelijk is. Opmeer heeft ook een beleidskader, maar dat stamt nog uit 2009.

Aanvraag omgevingsvergunning voor bouwen van huisvesting voor zestig buitenlandse werknemers, Molenweg 6 Wervershoof

Tegen een ontvangen aanvraag kunt u geen bezwaar indienen.

Aanvraag omgevingsvergunning voor bouwen tijdelijke huisvesting 16 buitenlandse werknemers, Kadijkweg 35 Andijk

Tegen een ontvangen aanvraag kunt u geen bezwaar indienen.

Tijdelijke huisvesting scholen, informatieavond druk bezocht

De gemeente Medemblik heeft de ontwerpen laten zien, veel vragen kunnen beantwoorden en veel positieve reacties gekregen.

Medemblik richt zich in 2024 op o.a. armoedebestrijding en huisvesting

MEDEMBLIK – De begroting 2024 is kortgeleden aangenomen door de gemeenteraad. De begroting van de gemeente Medemblik voor 2024 sluit met een positief resultaat en heeft met name oog voor:…

Medemblik gaat gemeente en politiek in 1 gebouw huisvesten

Mocht Medemblik gebouw Noord ook gaan verhuren dan heeft Medemblik 2 van de 3 gebouwen in de verhuur waardoor er ook weer huurpenningen binnenkomen. In gebouw Zuid zijn diverse bedrijven…

Vergunning huisvesting 30 buitenlandse werknemers aan de Gerrit de Vriesweg Andijk

Het besluit met bijbehorende stukken kunt u vanaf 13 oktober 2023 voor zes weken inzien in het gemeentehuis aan de Dick Ketlaan 21 in Wognum.